Brochure 'Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?' een feit

Door Anne-Fokke de Vries , 01 december 2016

Brochure 'Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?' een feit

Bouwend Nederland en Netbeheer Nederland zullen zich het komende halfjaar samen met diverse partners gaan inzetten voor het invoeren van de nieuwe voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van kleine bouwkasten, tot en met 3x80 ampère. In dit kader is de brochure 'Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?' onlangs verschenen. Let wel, uitsluitend de versie van 12/2016 waarnaar in dit artikel verwezen wordt, is van kracht.

Klik hier voor de brochure 'Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?'

Overgangsperiode

Er vindt een geleidelijke overgang plaats tot 1 juli 2017, waarbij oud en nieuw naast elkaar kunnen voorkomen. De netbeheerders hebben immers tijd nodig om materialen aan te schaffen en eigen personeel en aannemers te informeren. Ook de bouwaannemers en kastenbouwers/verhuurders hebben deze tijd nodig om hun materiaal aan te passen. Om die reden vragen we de betrokkenen om bij het aanvragen en controleren van bouwkasten in de eerste helft van 2017 oog te hebben voor de soepele overgang. Zo kunnen we direct al gebruik maken van de voordelen van deze standaard.

Zware bouwkasten

Bouwend Nederland en Netbeheer Nederland blijven in contact om ook de zware bouwkast (t/m 3x250A) landelijk te uniformeren. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om de voortgang van de kleine kast goed te volgen.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Over de auteur

A.F.J. (Annefokke) de Vries

Beleidsmedewerker

Interessante publicaties

    Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

    01 december 2016

    In deze brochure vindt u een overzicht van de eisen waaraan bouwkasten in een buitenopstelling voor een tijdelijke (bouw)aansluiting moeten voldoen. Het betreft bouwkasten met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère en een directe energiemeting op het laagspanningsnet. Het stellen van eisen aan  bouwkasten en het erop toezien dat hieraan wordt voldaan, past binnen het streven van de netbeheerder naar maximale veiligheid op en rond de bouwplaatsen in haar voorzieningsgebied.

    Download