Kwaliteitsborging in ’t Gooi: bent u er klaar voor?

Door Redactie, 13 december 2016

Kwaliteitsborging in ’t Gooi: bent u er klaar voor?

Op 8 december organiseerden de gemeente Hilversum en Bouwend Nederland afdeling ’t Gooi e.o. een bijeenkomst over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. 90 personen constateerden dat de wet, die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld, de gemoederen wel bezighoudt.

Wethouder Voorink heette de aanwezigen welkom en gaf daarbij aan een gemixt gevoel over deze wet te hebben. De doelstellingen van een betere bouwkwaliteit en een betere bescherming van de consument ondersteunt hij uiteraard van harte, maar het effect op de ambtelijke organisatie is groot. Gemeenten, kwaliteitsborgers en bouwondernemers moeten het komend jaar samen opgaan in het opdoen van leerervaringen om de wet tot het beoogde succes te maken.

Bart Dunsbergen van ministerie BZK gaf aan dat als de wet doorgang krijgt, deze waarschijnlijk per 2018 ingaat. Eerste element van het wetsvoorstel is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging waarbij de bouwplantoets door gemeenten wordt vervangen door een asbuilt-toets door onafhankelijke private toetsers. Dit is gekoppeld aan een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek waarin de bewijslast bij gebreken wordt omgekeerd. Bouwondernemers moeten bij gebreken dus aantonen dat zij het goed hebben gedaan, in plaats van dat de consument moet aantonen dat de bouwondernemer het niet goed heeft gedaan. Er moet dus nog veel gebeuren voor 2018. Wico Ankersmit van Vereniging BWT-nl reageerde hierop met de constatering dat er 10.000 bouwondernemers zijn in Nederland en nu nog maar een handvol private kwaliteitsborgers. Ook stelt Wico vraagtekens bij impact van de gefaseerde invoering van risicoklassen 1, 2 en 3 op de gemeenten. De rol van gemeenten verandert in ieder geval drastisch. De gemeente is niet meer de bouwtechnische toetser van een bouwplan waarop vergunning verleend wordt. De gemeente moet erop gaan vertrouwen dat de private kwaliteitsborger deze taak goed overneemt. De gemeenterol beperkt zich meer tot controle op het omgevingsplan, de omgevingsveiligheid en ander activiteiten zoals monumenten en het interveniëren vanuit handhaving. Want dat laatste blijft echt voorbehouden aan het bevoegd gezag.

Bob Gieskens sloot de bijeenkomst af door de effecten op de bouwondernemers te duiden. In het oude stelsel moesten bouwondernemers reeds voldoen aan het Bouwbesluit. In het nieuwe stelsel moeten zijn dit nog steeds. Bouwondernemers moeten wel gaan vastleggen hoe ze aan het bouwbesluit voldoen. Dit moet een opleverdossier. De interne kwaliteitsborging op orde hebben, is daarmee het devies. En vroegtijdig afspraken daarover maken met onderaannemers ook. Mits goed ingericht zijn mogelijke voordelen voor bouwondernemers: meer vat op de fasering van het bouwproces doordat vergunningverlening verdwijnt en minder faalkosten.

Klik hier voor de presentaties »