Zilveren Kruis is strategisch partner van Bouwend Nederland

Door Marjan Brinkman , 16 december 2016

Zilveren Kruis is strategisch partner van Bouwend Nederland

Op 16 december zetten Jan-Willem Evers, directeur Marketing & Verkoop van Zilveren Kruis en Fries Heinis, Algemeen Directeur van Bouwend Nederland, hun handtekening onder de strategische samenwerking van beide partijen.

Bouwend Nederland en Zilveren Kruis trekken gezamenlijk op met het thema Duurzame Inzetbaarheid. De komende drie jaar zullen ze samen diverse activiteiten ontplooien om de bouw- en infrabedrijven handvatten te geven waarmee werknemers fit en enthousiast kunnen blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Werkgevers en zorgverzekeraars gaan samen die uitdaging aan, want minder uitval van medewerkers is goed voor werkgevers, zorgverzekeraars en voor de werknemers zelf.

Jan-Willem Evers: “Naast het leveren van een goede zorgverzekering wil Zilveren Kruis Bouwend Nederland ondersteunen bij het invulling geven aan begrippen als vitaliteit en gezondheidsmanagement. Zilveren Kruis noemt dit Gezond Ondernemen en wil dit graag doen vanuit haar rol van kennis- en ontwikkelpartner die innoveert. Tevens ondersteunt Zilveren Kruis de leden van Bouwend Nederland en haar medewerkers door passende, branchegerichte (preventie)middelen, producten en diensten aan te bieden. De samenwerking moet leiden tot het versterken van elkaars positie binnen de sector Bouw, op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Thema voor werkgevers én werknemers

Joke Villanueva, hoofd personeelszaken bij Vorm Bouw: “Binnen VORM zien wij het belang van duurzame inzetbaarheid in. De 24-uurs sessie via Zilveren Kruis bij Pim Mulier op Papendal heeft dat nog eens bevestigd. We gaan hier actief mee door en zien de samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis als een groot voordeel voor ons en andere bedrijven om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te maken.”

Marriët de Jonge, hoofd P&O bij Van Gelder: “We hebben binnen Van Gelder de Gezond Ondernemen Scan van Zilveren Kruis uitgevoerd en hier gaan we ons beleid op schrijven, zowel individueel als op bedrijfsniveau. We zien bijvoorbeeld ook dat samen sporten verbroedert. De samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis helpt ons daarbij.”

Fries Heinis over het strategische partnerschap: “Samen met Zilveren Kruis Achmea gaan we onderzoek doen naar Duurzame Inzetbaarheid en gaan we voor onze MKB-leden speciale sessies ontwikkelen waar we onze leden nog bewuster maken én waar we met elkaar bekijken hoe we medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Duurzame inzetbaarheid is namelijk enorm belangrijk voor werkgevers én voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen en ook ná hun pensioengerechtigde leeftijd nog fit willen zijn. Hier hebben we allemaal baat bij.”Over de auteur

M. (Marjan) Brinkman

Accountmanager Kennispartners en Strategische Partners