Energienota Check nieuwbouwwoningen geeft potentiële koper inzicht in energieprestatie!

Door Helen Visser , 19 december 2016

Energienota Check nieuwbouwwoningen geeft potentiële koper inzicht in energieprestatie!

Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor potentiele kopers tastbaar te maken, heeft het Lente-Akkoord de Energienota Check ontwikkeld. Deze vertaalt de resultaten van de EPC-berekening direct in een goed onderbouwde energienota. Bouwbedrijven en ontwikkelaars kunnen met de Energienota Check de kostenvoordelen van een energiezuinige woning in begrijpelijke termen overbrengen naar kopers en huurders.

Het Lente-akkoord vertegenwoordigt Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bij het stimuleren en realiseren van zeer energiezuinige woningen

Marktbehoefte
Ontwikkelaars, corporaties en bouwers staan allen voor de uitdaging de energieprestaties van hun nieuwbouwwoningen verder te verbeteren. Maar het overbrengen van voordelen van deze prestaties naar kopers en huurders blijkt een lastige opgave. Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: “Voor de consument is een EPC-getal ongrijpbaar. Onze leden willen de energieprestatie op een simpele manier uitleggen aan de eindgebruiker. Een voorspelling van de energienota is dan het meest voor de hand liggend.”

Inschatting energienota
DGMR Software ontwikkelde i.s.m. het Lente-akkoord de Energienota Check binnen de EPC-berekeningssoftware ENORM. Hiermee kunnen professionals het voordeel van een energiezuinige nieuwbouwwoning t.o.v. bestaande bouw uitleggen aan toekomstige bewoners. Claudia Bouwens: “Het gaat bewoners vooral om de betaalbaarheid, gezondheid en wooncomfort van hun woning. Mensen snappen dat een nieuwbouwwoning comfortabeler, gezonder en energiezuiniger is dan de meeste bestaande woningen. Maar een gerichte inschatting van de energienota konden veel van onze leden niet geven, omdat er geen eenvoudig instrument beschikbaar was om dit te berekenen. Met de nieuwe Energienota Check in ENORM kan dit nu wel.”

Energienota Check
Bij de ontwikkeling van de Energienota Check is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek’, uit 2014. Deze uniforme bepalingsmethodiek is opgesteld door Cauberg-Huygen in opdracht van het Lente-akkoord. Dit rapport neemt naast het energiegebruik door het gebouw zelf ook het gemiddeld huishoudelijke energiegebruik mee, inclusief vastrecht en belastingen. Hierbij wordt gewerkt met landelijk genormeerde energietarieven en kengetallen, die jaarlijks worden geactualiseerd.
Conform de uniforme bepalingsmethodiek houdt de Energienota Check, naast gebouwgebonden en huishoudelijk energiegebruik, dus rekening met variabele kosten voor het gebruik van gas, elektriciteit en warmte en de kosten voor vastrecht. Ook de effecten van teruglevering van elektriciteit; in het geval er meer wordt opgewekt dan gebruikt; berekent de module automatisch door.

Energienota Check januari 2017 beschikbaar
De nieuwste versie van het EPC-berekeningsprogramma ENORM met de Energienota Check is begin januari 2017 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op  dgmrsoftware.nl/enorm.php


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Accountmanager