Ketensamenwerking in de praktijk

Door Jan Overtoom , 20 december 2016

Ketensamenwerking in de praktijk

De afgelopen vier jaar voerde de Kamer van Koophandel in opdracht van de provincie Noord-Holland het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) uit.

In die vier jaar zijn 215 bedrijven in 35 clusters geadviseerd en begeleid en 19 bijeenkomsten over dit thema georganiseerd met totaal meer dan 900 deelnemers.

Doel: het realiseren van een goed integraal aanbod, waar de markt bij verduurzaming om vraagt.

Het project werd in 2016 afgesloten met de BIK Challenge, een unieke pressure cooker rond energiezuinige renovatie van huurwoningen. Nog eens 36 bedrijven participeerden in deze action learning formule. De KvK publiceert nu in een ePublicatie haar aanpak, de praktijkverhalen van de bedrijven én de resultaten van de BIK Challenge met de belangrijkste leerpunten van ondernemers en woningcorporaties.

De ePublicatie ziet u hier. Meer over dit project staat op Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK).

Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK)

BIK is een project dat de Kamer van Koophandel uitvoert voor provincie Noord-Holland. Het is in 2013 gestart in het kader van het innovatiebeleid van de provincie, waarin de focus ligt op:

  • de concurrentiekracht van het MKB te behouden en te versterken door samenwerking,
  • de CO2 uitstoot en het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving drastisch te reduceren,
  • de kwaliteit van de bestaande gebouwde omgeving te verbeteren.

KETENSAMENWERKING

Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland