Ondertekening intentieverklaring Grondstoffenakkoord een feit

Door Helen Visser , 24 januari 2017

Ondertekening intentieverklaring Grondstoffenakkoord een feit

24 januari is in Den Haag door overheid en bedrijfsleven de intentieverklaring voor een grondstoffenakkoord getekend. Partijen spreken af dat zij in 2017 met elkaar nadenken over welke aanbevelingen voor een circulaire economie zij kunnen meegeven aan het nieuwe kabinet. Insteek is om medio 2017 voor een aantal sectoren, waaronder de bouw, een lijst met concrete aanbevelingen te komen.

VNO-NCW tekent als hoofdondertekenaar namens het gehele bedrijfsleven. Bouwend Nederland tekent, net als andere brancheorganisaties, als ondersteunende partij. Dit houdt in dat Bouwend Nederland meedenkt over de grote uitdagingen en kansen rondom Circulaire Economie in de bouw. Hierbij wordt een aantal ontwikkelingen die al ingezet zijn, meegenomen. Hoe het allemaal georganiseerd wordt, is op dit moment nog niet duidelijk. Bouwend Nederland voert hier, in samenwerking met VNO-NCW en andere branches, overleg over met de Rijksoverheid.

Bouwend Nederland vindt o.a. de volgende punten van belang:

  • Een goede analyse per sector: overzicht relevante ketenpartners, huidige situatie en ontwikkelingen, plus de grootste kansen en knelpunten.
  • Vaststellen uniform kader; definitie en bepalingsmethode(n) circulaire economie.
  • De rol en inzet van de overheid moet duidelijk zijn. Onder andere: daadwerkelijk circulair inkopen door overheden. De rol van de overheid is in veel bouwprojecten sterk bepalend.
  • Zorgdragen voor een goede vertaling van circulaire economie naar het MKB.
  • Besef dat een groot deel van de circulaire economie in de bouw ligt bij de toeleverende industrie. Deze is zeer kapitaalkrachtig, invloedrijk en internationaal georiĆ«nteerd. Belangen zijn gigantisch en er is sprake van veel monopolie posities

CIRCULAIRE ECONOMIE

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid