Nieuwbouw zakt iets in

Door Redactie, 24 januari 2017

Nieuwbouw zakt iets in

Het economisch bureau van ABN Amro voorziet dat er iets minder nieuwe woningen gebouwd worden, dit jaar. Die voorspelling baseert de bank op het lagere aantal bouwvergunningen dat afgelopen jaar is afgegeven: 4000 minder dan in 2015.

Sinds mei 2016 loopt het aantal vergunningen wel weer op. Daarom verwacht ABN Amro dat er hooguit een dip in de bouwproductie zal zijn. In 2018 stijgen de cijfers weer.

Dat laat onverlet dat er per jaar structureel te weinig huizen worden gebouwd, stelt Bouwend Nederland vast. De 45.000 woningen waar vergunningen voor afgegeven zijn, steken sterk af tegen de 75 รก 80.000 huishoudens die er elk jaar bijkomen. Bouwend Nederland roept de gemeenten daarom op om snel meer plancapaciteit te scheppen en flexibele bestemmingsplannen te hanteren. Met het huidige bouwtempo blijft de kunstmatige schaarste in stand. Daarbij wordt de betaalbaarheid van woningen zorgelijk; volgens ABN Amro zijn de grondprijzen in veel gemeenten de pan uit gerezen.


WONINGMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur