Feestelijke lancering NOM Keur

Door Helen Visser , 03 februari 2017

Feestelijke lancering NOM Keur

Vanmiddag vindt de feestelijke lancering van het NOM Keur (Nul op de Meter) plaats op de Energy Up. Met het NOM Keur is kwaliteit in Nul op de Meter renovaties gegarandeerd!

Bouwend Nederland ziet het NOM Keur als een mooie aanvulling op reeds bestaande activiteiten. Belangrijk is goed te kijken hoe het NOM Keur aan kan sluiten op andere bestaande activiteiten, hoe het andere activiteiten kan versterken. Jarenlange ervaring heeft namelijk geleerd dat elke individuele energiebesparingsactie en/of -faciliteit maar een beperkt effect heeft. Bouwend Nederland werkt met stakeholders aan de bundeling van faciliteiten, met als doel een professioneel én lastenneutraal ontzorgingsaanbod voor woningverduurzaming. Een aanbod ‘waar alles in zit’: maatregelen op maat op individueel woningniveau, energieprestatiegarantie, financiering, opdrachtverlening, uitvoering, kwaliteitsborging enz. Idealiter hoeven eigenaar-bewoners tegen zo’n aanbod alleen nog maar ‘ja’ te zeggen.

Gebouwgebonden financiering

Gebouwgebonden financiering is een belangrijk punt dat nog verder uitgewerkt moet worden. Maandelijkse betaling door woningeigenaren aan het energiebedrijf wordt dan gedaan aan een professionele aanbieder die alles regelt. Met als tegenprestatie een comfortabeler huis met minder of geen energielasten en dat met toegepaste energiezuinige voorzieningen ook in waarde zal stijgen. Als we dat weten te realiseren ontstaat er een reëel perspectief op het realiseren van de Energieakkoord-doelen voor het verduurzamen van de eigen woningvoorraad. Bouwend Nederland onderzoekt op dit moment samen met stakeholders hoe gebouwgebonden financiering concreet gemaakt kan worden.

Stroomversnelling

NOM Keur is een initiatief van de Stroomversnelling dat Nul op de Meter renovaties keurt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. De Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid