Nieuwe cao Bouw & Infra: consultatie algemeen bestuur gestart

Door Erik Tierolf , 07 februari 2017

Nieuwe cao Bouw & Infra: consultatie algemeen bestuur gestart

Eerder hebben we u geïnformeerd dat werkgevers en vakbonden in de afgelopen tijd twee varianten hebben besproken om tot een nieuwe cao te komen, een uitgebreide variant en een tweetrapsraket. De gesprekken zijn gevoerd met oog op het aflopen van de cao Bouw & Infra eind januari 2017.

Meer tijd nodig

Voor een gefundeerde keuze is meer tijd nodig. Tijd die we benutten door de beide varianten voor te leggen aan ons algemeen bestuur. Op 15 februari zal het bestuur bijeenkomen en inhoudelijk worden bijgepraat over de huidige stand van zaken. Deze consultatie is nodig om verder te kunnen spreken met bonden begin maart .

Verlenging huidige cao

Intussen is de cao verlengd tot en met 31 januari 2018. Dat komt omdat geen van de cao-partijen de cao heeft opgezegd. De cao beschrijft dat de huidige cao dan gewoon doorloopt met een jaar als er nog geen nieuwe is.

Hieronder nog even een korte toelichting op de twee varianten die voorliggen.

  1. Uitgebreid traject
    De eerste variant is een uitgebreid traject dat maanden zal duren, omdat cao-partijen de cao verder toekomstbestendig willen maken. Een aantal onderdelen uit de huidige cao is ook nog niet in werking, zoals bijvoorbeeld de Bouwplaats-ID. Daarnaast staat het onderwerp functie- en loongebouw op de agenda; dat wordt nu al zorgvuldig gemoderniseerd en daar is veel tijd voor nodig.
       
  2. Tweetrapsraket
    De tweede variant is een tweetrapsraket. Dit houdt in dat er een cao 2017 overeengekomen wordt met beperkte inhoudelijke veranderingen, plus een daarbij passende loonsverhoging. Dit geeft partijen de ruimte om in 2017 te starten met onderhandelingen om zo te komen tot een nieuwe cao Bouw & Infra 2018 met o.a. de mogelijkheid voor branchespecifieke afspraken. Beperkte veranderingen dus, zodat er ook nog zaken uit de huidige cao verder uitgewerkt kunnen worden.

Continu overleg

Overigens ontmoeten werkgevers en vakbonden elkaar niet alleen tijdens cao-onderhandelingen, maar het gehele jaar door. Op bijna wekelijkse basis. Bijvoorbeeld om cao-afspraken uit te werken. Zo zijn onlangs nog enkele wijzigingen in de huidige cao doorgevoerd, zie ons bericht ‘Update doorvoering afspraken cao 2015-2017’.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker