Veiligheid begint al op kantoor

Door Redactie, 09 februari 2017

Veiligheid begint al op kantoor

“Wij zijn sinds enige tijd een lean bedrijf” vertelt Esther Beekenkamp, KAM-coördinator Bouwmij Weboma uit Wateringen. “Dat houdt in dat in we al onze bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk willen laten verlopen.”

“Wanneer wij met een project starten, beginnen wij op kantoor met leansessies met de onderaannemers, waarbij niet alleen de planning ter sprake komt, maar ook standaard veiligheid op de agenda staat. Omdat je op de bouwplaats met veel disciplines werkt, moet je een team creëren waarin iedereen over dezelfde informatie beschikt. Het is essentieel aan de voorkant al gezamenlijk na te denken over wat er straks buiten gaat gebeuren. Veiligheid begint al op kantoor.”

In aanloop naar vrijdag 17 maart, de dag waarop de sector nog eens extra stilstaat bij de veiligheid, publiceren we interviews met KAM-coördinatoren van bouw- en infrabedrijven.
De volledige interviews vindt u op www.bewustveilig.com


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid & arbeidsomstandigheden / Secretaris Vakgroep Railinfra