Bewustwording veilig werken

Door Charles Verheyen , 16 februari 2017

Bewustwording veilig werken

“Naast alle verplichte (proces)certificaten en VCA** hebben wij ook het certificaat voor veilig en milieukundig slopen,” vertelt Christel Peppelenbos, directeur Financiën en P&O van Aannemingsbedrijf BTZ in Almere.

“Voor alle werken die onder een procescertificaat vallen en de grotere en risicovolle werken stellen wij een VGM-werkplan op. Op deze werken houden wij dagelijks een logboek bij, wat de voorman helpt bij het toezicht houden op de veiligheid op de projectlocatie en de genomen maatregelen vast te leggen. Met deze plannen maar ook met opleidingen, instructies, toolboxen en nieuwsbrieven proberen we ons personeel zoveel mogelijk bewust te maken van veiligheid.”

In aanloop naar vrijdag 17 maart, de dag waarop de sector nog eens extra stilstaat bij de veiligheid, publiceren we interviews met KAM-coördinatoren van bouw- en infrabedrijven.
De volledige interviews vindt u op www.bewustveilig.com


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Over de auteur

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid en arbeidsomstandigheden