Bouwend Nederland positief over aanpak schijnconstructies

Door Redactie, 14 februari 2017

Bouwend Nederland positief over aanpak schijnconstructies

Bouwend Nederland ondersteunt alle werkgeversinitiatieven om schijnconstructies aan te pakken. Wel kijken we hoe dit zo slim mogelijk verbonden kan worden met bestaande initiatieven, zoals de Bouwplaats-ID, zodat inspanningen elkaar versterken.

In 2015 hebben cao-partijen afgesproken dat er een Bouwplaats-ID wordt ontwikkeld die oneerlijke concurrentie moet voorkomen. Door de zorgvuldige uitwerking van de Bouwplaats-ID waar leden van Bouwend Nederland bij betrokken zijn, laat de introductie van deze pas nog even op zich wachten.

De introductie van de WAS heeft bedrijven een extra impuls gegeven om schijnconstructies tegen te gaan. Tijdens de ontwikkeling van de Bouwplaats-ID onderzoekt Bouwend Nederland welke oplossingen er al aangeboden worden. Met andere woorden: hoe bedrijven gefaciliteerd kunnen worden op cao-naleving en het voorkomen van schijnconstructies. Zonder dat daarbij de administratieve lasten de pan uit rijzen. In dit onderzoek worden al veel initiatieven meegenomen, onder meer CV Monitor, IQ Pass en VRO. Een doorsnede van de leden van Bouwend Nederland, groot en klein, is hierbij betrokken.

Naleving heeft sinds 2008 onze aandacht. Zo participeren werkgevers en werknemers gezamenlijk in de commissie naleving van de cao voor de Bouw & Infra.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Contactpersoon bij dit bericht

Jørgen Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging