COLUMN / Hart van Holland

Door Paul Laudy , 16 februari 2017

COLUMN / Hart van Holland

Hoe kunnen we die leefomgeving het beste ontwikkelen? Hoe gaan we om met klimaatverandering en vermindering van CO2-uitstoot? Hoe houden we onze omgeving leefbaar, goed bereikbaar en economisch krachtig? 

Vorige week heef het Leidse college de regionale agenda omgevingsvisie 2040 voor inspraak vrijgegeven. Op deze agenda, met de titel “Het Hart van Holland” ben ik trots. De inhoud van de agenda gaat over de omgeving waarin wij leven en de veranderingen die we zien.

De omgeving waarin wij leven, houdt niet op bij de gemeentegrens. Ook al wonen we in verschillende gemeenten, we delen dezelfde omgeving. De stad kan niet zonder het groen rondom, en andersom. Die omgeving willen we goed ontwikkelen, met een gemeenschappelijk kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en met inzicht in de kwaliteiten die bewoners waarderen in hun eigen gemeente en elders in de regio. Zo komen we met elkaar tot betere resultaten.

Het is dan ook de wijze waarop de agenda tot stand is gekomen waar ik bijzonder trots op ben. Samen met de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude hebben we de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de omgeving. Bewoners, bedrijven en instellingen van de 10 gemeentes hebben hun bijdrage kunnen leveren. Aangevuld met input vanuit de gemeentes en gesprekken met experts. Zo is onze gezamenlijke agenda ontstaan. Een bijzondere aanpak, en die mening wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gedeeld. Ons samenwerkingsinitiatief aangewezen als een van de tien nationale pilots Omgevingswet 2018.

Het is onze overtuiging dat we met deze “Regionale agenda Omgevingsvisie 2040” beschikken over een uitstekende basis voor ontwikkeling van onze leefomgeving. Samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen kunnen we deze benutten als leidraad bij grote opgaven die op ons afkomen. De opgaven waar we voor staan zijn groot en kunnen alleen worden aangepakt wanneer we alle beschikbaar kennis bundelen. Zaken als waar we gaan bouwen, voor wie en op welke plek, maar ook hoe gaan we om met zaken als bodemdaling en de energietransitie. We willen in het Hart van Holland, gelegen halverwege de noord- en de zuidvleugel van de Randstad een economisch sterke, duurzame en robuuste en gezonde leefomgeving creĆ«ren. Dit kunnen we alleen wanneer we ons hier allemaal voor inzetten, niet alleen overheden, maar de hele samenleving. Denkt u met ons mee?
 
Over de auteur

Paul Laudy

Wethouder Bouw en Openbare Ruimte Leiden