Meer verantwoordelijkheden = meer aansprakelijkheden?

Door Yvonne van Zijl , 24 februari 2017

Meer verantwoordelijkheden = meer aansprakelijkheden?

Hoofdonderwerp voor de contactgroep Financiën van 29 maart 2017 is de toenemende verantwoordelijkheid voor bouw- en infrabedrijven en wat dat betekent voor de CAR- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Ook besteden we aandacht aan wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet die vanaf 1 juli van kracht worden. Over de preventiemedewerker en inzet van bedrijfsarts en arbodienst gaat er een en ander veranderen. Tot slot is het plan opgevat om voor uw contactgroep een eigen benchmark op te zetten. Wat dat inhoudt en wat u daar aan kunt hebben, lichten we deze middag toe.
Kortom, een gevarieerd programma met drie onderwerpen die we op een interactieve manier zullen bespreken!

Programma

In tijd ziet het programma eruit als volgt:

  • 14.30 uur: Ontvangst
  • 15.00 uur: Toegenomen aansprakelijkheden en uw car-/avb-verzekeringen
    Met medewerking van Werner van Weesenbeek, Meeùs
  • 16.00 uur: Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet
    Toelichting door Yvonne van Zijl, Bouwend Nederland
  • 16.30 uur: Benchmark voor contactgroep Financiën, aan de slag in 2017
  • 17.00 uur: Rondvraag/sluiting

Locatie, aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats bij ‘techniekHuys, De Run 4250, 5503 LL Veldhoven. De leden van de contactgroep Financiën ontvangen per e-mail een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Wilt u meer informatie over het programma of deze contactgroep, dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Zijl, Bouwend Nederland regio Zuid, via 0135350510 of y.vanzijl@bouwendnederland.nl.Over de auteur

Y. (Yvonne) van Zijl

Beleidsmedewerker