Onderhandelingspartijen akkoord met nieuwe cao Bouw & Infra

Door Erik Tierolf , 07 maart 2017

Onderhandelingspartijen akkoord met nieuwe cao Bouw & Infra

Het algemeen bestuur van Bouwend Nederland heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra, dat op 27 februari 2017 bereikt werd. Ook de AFNL, de Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV hebben zich positief uitgesproken over het resultaat.

Cao-partijen hebben zich ingezet om de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zo snel mogelijk te verwerken in de cao-tekst. Die tekst is nodig om de cao algemeen verbindend te verklaren (avv). Hieronder vindt u de tekst die aan het ministerie is aangeboden voor avv.

Klik hier voor de tekst van de cao Bouw & Infra zoals aangeboden voor avv »

Kort samengevat zijn partijen het volgende overeengekomen:

 • Per 1 juli 2017 stijgen de lonen met 1% en per 1 januari 2018 volgt er nog een verhoging van 0,75%.
 • De invloed van de werkgever neemt toe op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid.
 • De ketenbepaling voor seizoensarbeid gaat van 6 naar 3 maanden. Deze aanpassing geldt alleen voor functies die nog door de cao-partijen bepaald zullen worden.
 • De BBL-salarissen worden verlaagd voor de 3-jarige BBL.
 • De vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro.
 • De opzegtermijnen voor bouwplaatsmedewerkers zijn na twee jaar gelijk aan de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta-werknemers.
 • De melding over de inzet van spaaruren (art. 28) wordt 7 dagen in plaats van 14 dagen. De toeslag komt te vervallen.
 • De melding over de inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c wordt 14 dagen in plaats van 28 dagen.
 • De ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de politieke actualiteit.
 • Er komt een onderzoek naar hindernissen in de cao (met name naar arbeidstijden).
 • Cao-partijen gaan weer met elkaar in overleg als de politiek duidelijkheid geeft over langer doorwerken en het eventueel verhogen van de AOW-leeftijd.
 • Voor werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds wordt het saldo verlofdagen één keer per jaar automatisch uitbetaald.

Tijdens de verschillende ledenbijeenkomsten zal het onderhandelingsresultaat door bestuursleden en medewerkers van Bouwend Nederland worden toegelicht.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker