Verhagen: kabinetsformatie kan niet heen om hervorming WWZ

Door Podium-redactie , 15 maart 2017

Verhagen: kabinetsformatie kan niet heen om hervorming WWZ

Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen verwacht dat de formatie van een nieuw kabinet langdurig en moeizaam zal zijn. Een van de thema’s waar de onderhandelaars volgens hem niet omheen kunnen, is aanpassing van de WWZ. Die hervorming is hard nodig, benadrukte Verhagen dinsdag bij BNR Nieuwsradio: “We willen dat al het werk dat op ons afkomt ook leidt tot meer banen in de bouw”.

De grote maatschappelijke opgaven die op de bouwsector afkomen, kregen in de campagne voor de verkiezingen weinig aandacht, stelde Verhagen in een interview met Roelof Hemmen, op BNR. Toch zal het nieuwe kabinet moeten komen met een investeringsagenda voor de bouw, om te zorgen dat de meerjaren-opgaven op het gebied van woningbouw, infra en verduurzaming gerealiseerd kunnen worden en het economisch herstel doorzet, aldus de Bouwend Nederland-voorzitter. Hij wees ook op De Bouwagenda, die nu geleid wordt door oud-VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes. De Bouwagenda moet de sector klaarstomen voor een enorme opgave.

Passen en meten

Aandacht voor die opgave treft Verhagen vooral aan in de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Gevraagd naar zijn ‘gedroomde kabinet’, pleitte hij voor een samenstelling uit die vier partijen en voor een “rechts kabinet dat ook duurzaam is”. ‘Door een bouwbril’ kijkend naar de formatie verwacht hij dat die niet makkelijk zal zijn, “zeker als je daarvoor vier partijen nodig hebt, waarbij ook niet-natuurlijke partners elkaar moeten gaan vinden”. Ook met betrekking tot de bouw wordt het passen en meten: “Als we bijvoorbeeld voor infra willen investeren in wegen, maar ook in openbaar vervoer, en in fietspaden en -stallingen bij stations, dan wordt het toch geven en nemen”.

Op de helling

Een moeilijk thema bij de coalitiebesprekingen wordt volgens Verhagen de aanpassing van wetten en regels rond arbeid. De Bouwend Nederland-voorzitter gaf aan dat de WWZ op de helling moet. “Door de starre WWZ kun je als bedrijf niet tijdig terugschakelen in capaciteit, ook al zie je die noodzaak.” De VVD en het CDA hebben daar duidelijke ideeën over, zei hij, “maar andere partijen denken een hele andere kant op”. Omdat de WWZ voor werkgeverschap belemmerend werkt, zoeken bedrijven nu hun toevlucht tot zzp-ers. Verhagen benadrukte dat bouwbedrijven best bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen als werkgevers: “Maar je moet niet vastzitten aan personeel dat je geen werk kunt bieden, want dat kan je als mkb-bedrijf de kop kosten. Daar zijn de afgelopen jaren genoeg voorbeelden van geweest.”

Werkgarantie

Een noodzakelijke aanpassing die Verhagen noemde, betrof de transitievergoeding: “Aanpassing daarvan is echt nodig, willen bedrijven weer meer mensen in vaste dienst nemen.” Hij pleitte in dit verband voor het vervangen van die vergoeding door een systeem van permanente scholing, betaald door werkgevers en werknemers samen: “Zo investeer je er samen in dat een werknemer na ontslag snel weer werk vindt. Van baan- naar werkgarantie dus.” Een andere hervorming betreft het inkorten van de periode van doorbetaling van loon bij ziekte (van twee jaar terug naar zes weken, gekoppeld aan een collectieve (overheids)regeling voor de ziekteperiode daarna). En de periode tussen twee tijdelijke dienstcontracten moet terug van zes naar drie maanden.

Meer snelheid

Gezien de opgave waar de bouw voor staat, waarschuwde Verhagen ook voor tekorten aan middenhuur- en koopwoningen, gekoppeld aan “een totaal gebrek aan plancapaciteit” bij gemeenten en provincies. Onder druk van de crisis zijn bij de overheid afdelingen voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling overal wegbezuinigd. Het afgeven van bouwvergunningen kost daardoor nu extra veel tijd. “Die plancapaciteit weer ontwikkelen, kost jaren, maar gemeenten en provincies moeten er nu dus veel meer snelheid mee maken”, aldus Verhagen. “Onbegrijpelijk” noemde hij het in dit verband dat volgens Stef Blok in het volgende kabinet er géén minister van Wonen meer nodig is: “Die is juist wél nodig, alleen al om erop toe te zien dat die plancapaciteit er komt.”

Financiering

Voor het realiseren van de infra-opgave moet het volgende kabinet met veel geld over de brug komen. Letterlijk, want 4000 bruggen moeten vervangen worden. Verhagen noemde 150 miljoen euro extra per jaar voor het Deltafonds en 100 miljoen euro per jaar voor een regionaal fonds voor vervanging van bruggen. En de bezuinigingen van de afgelopen jaren op het Infrastructuurfonds moeten teruggedraaid worden. Maar de overheid hoeft niet alles te financieren: “Financiering kan ook via de NLII (Nederlandse Investeringsinstelling) en voor energiebesparing in bestaande bouw met voorfinanciering door woningcorporaties en netbedrijven.” Daarnaast pleitte Verhagen ervoor dat hypotheekverstrekkers bij starters op de woningmarkt meer rekening gaan houden met hun loopbaanperspectief: “Daarmee los je ook een deel van het probleem op.”

Luister het interview hier terug, vanaf min. 47:20


MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKGELEGENHEID DUURZAME BOUWPROCESSEN MARKT INFRAMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING

Over de auteur

Podium-redactie