Iedereen krijgt te maken met de standaardregels

Door Charles Verheyen , 16 maart 2017

Iedereen krijgt te maken met de standaardregels

“Op onze bouwplaatsen doen wij heel veel om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren voor onze medewerkers. Wij werken bijvoorbeeld vanuit een jaarlijks overkoepelend rapport over veiligheid waarin alle veiligheidszaken zijn opgenomen. Ook onze onderaannemers betrekken wij bij het inventariseren van de risico’s. Iedereen die een bouwplaats betreedt krijgt sowieso te maken met de standaard bouwplaats regels” vertelt Ingeborg Goutbeek, veiligheidskundige van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum.

“Daarnaast organiseren wij regelmatig veiligheidstrainingen en toolboxmeetings en voeren wij zelf inspecties uit op onze bouwplaatsen waarbij we naast de standaard veiligheidsregels ook kijken naar het gedrag en de reacties van onze medewerkers op uiteenlopende situaties. Wij coachen hen in: hoe te reageren in en op bepaalde situaties. Uiteraard hebben wij ook regelmatig contact met de uitvoerder omdat zij het dagelijks beleid moeten voeren.”

17 maart Bewust Veilig

“Elke dag zijn onze werknemers met veilig werken bezig: het hoort immers bij echt vakmanschap. Om hen te bedanken voor hun goede inzet besteden we op 17 maart op een smakelijke en ludieke manier aandacht aan veiligheid.”

In aanloop naar vrijdag 17 maart, de Bewust Veilig-dag waarop de sector nog eens extra stilstaat bij de veiligheid, publiceren we interviews met KAM-coördinatoren van bouw- en infrabedrijven.
De volledige interviews vindt u op www.bewustveilig.com


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID IN DE ONTWERPFASE

Over de auteur

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid en arbeidsomstandigheden