Bouwend Nederland ondertekent Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Door Helen Visser , 23 maart 2017

Bouwend Nederland ondertekent Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Circulaire economie en Internationaal (I)MVO staan hoog op de agenda bij overheid en bedrijfsleven. Gebaseerd op het SER-advies heeft de houtsector een Convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer opgesteld. Een groot aantal belanghebbenden; keurmerkhouders, overheid, vakbonden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn benaderd dit convenant te tekenen. Waaronder Bouwend Nederland. Op 22 maart 2017 vond de ondertekening plaats.

Inzet convenant: Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt de norm in Nederland. Daarnaast zet het convenant in op:

  • Uiterlijk eind 2018 inzichtelijk hoe het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de keten efficiënt kan worden aangetoond. Zo dat het, m.n. voor het MKB, administratief eenvoudig is om over te stappen op duurzaam hout.
  • Uiterlijk eind 2018 hebben participerende publieke opdrachtgevers het gebruik van duurzaam hout standaard opgenomen in aanbestedingscontracten. Er wordt gemonitord of aantoonbaar duurzaam hout daadwerkelijk gevraagd en toegepast wordt in alle aanbestedingen;
  • Eind 2020 is de business case voor duurzaam bosbeheer versterkt in twee tropische regio’s die voor de inkoop van hout voor Nederland van groot belang zijn.

Bouwend Nederland heeft in het algemeen bestuur van 8 maart jl. besloten het convenant te tekenen. Tegelijkertijd wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog gekeken om welke houtsoorten het inmiddels gaat.

Lees hier het persbericht 'Bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen krachten voor duurzame houtketen' of bekijk de veelgestelde vragen over het bevorderen van duurzaam bosbeheer.


DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid