Aandacht voor de circulaire economie tijdens de Woonsalon Rucphen

Door Dennis Mollet , 31 maart 2017

Aandacht voor de circulaire economie tijdens de Woonsalon Rucphen

Op donderdag avond 30 maart organiseerde de gemeente Rucphen samen met Bouwend Nederland haar eerste Woonsalon. Bezoekers troffen een compleet aanbod aan van nieuwbouw woningen en oplossingen om hun huis meerwaarde te geven. Website Woonsalon: klik hier 

In de middag was er voor alle bestuurders van de 19 West Brabantse gemeenten een speciale kennissessie georganiseerd over de circulaire economie.

Na het Welkomstwoord van wethouder Lazeroms werd de achtergrond van Circulaire economie toegelicht door Guido Braam, Directeur van Valley Beta (www.circularvalley.com)

Guido is al jaren een groot pleitbezorger van de circulaire economie. In diverse rollen is hij bezig Nederland circulair te maken door niet alleen te praten, maar met name ook te doen.
Guido werkt samen met onder anderen prins Carlos de Bourbon de Parme aan het project ‘Nederland als circulaire hotspot’.

Vervolgens werden Circulaire ontwikkelingen vanuit de markt gepresenteerd door Peter van der Wee, Algemeen Directeur, M.J. Oomen Groep. Peter liet zien hoe zijn bedrijf kijkt naar de circulaire economie en hoe hij zijn steentje bijdraagt in een overwegend als traditioneel bekendstaande civieltechnische wereld. Onderscheidend en met toegevoegde waarde elke keer een stapje verder.

Daaf de Kok, Netwerk betonketen & Alfons Bouman, Beleidsmedewerker afval en grondstoffenbeheer, Provincie Noord-Brabant (http://www.betonketen.nl) gingen in op hoe men vanuit de opdrachtgever worstelt met het doen van een circulaire uitvraag en welke stappen men inmiddels heeft weten te zetten.

Daaf is de drijvende kracht achter het netwerk betonketen dat de toepassing van CO2-arm en circulair beton realiseert. Leden uit alle geledingen van de betonketen wisselen kennis uit over duurzaam inkopen van beton.
Voor het bevorderen van duurzaam beton is de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton ontwikkeld welke door publieke opdrachtgevers wordt gehanteerd.

Afsluitend volgende, aan de hand van stellingen, een interactieve discussie over het thema waarbij alle voor en tegens de revue passeerde.

Aansluitend volgende de Woonsalon voor alle inwoners en ge├»nteresseerden. Met meer dan 100 bezoekers een zeer geslaagde gedag.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN DUURZAAMHEID DUURZAAM INKOPEN CIRCULAIRE ECONOMIE MARKT WONINGMARKT INFRAMARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid