Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

Door Jan Jacob Beelaerts van Blokland , 19 april 2017

Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

Een brede samenwerking van 32 organisaties roept in een Verkeersveiligheidsmanifest de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken.

De 32 organisaties, waaronder ANWB, Bouwend Nederland, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars, signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000.

Innovatieve infrastructuur

Innovaties in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw) en het gebruik van nieuwe materialen kunnen helpen om de infrastructuur verkeersvriendelijker en veiliger te maken. Te denken valt aan reflecterende elementen of andere verharding, inzet van ledverlichting in nieuwe materialen en andere technische innovaties. Bij (wetenschappelijk) bewezen effecten op verkeersveiligheid is het een idee om het gebruik van dergelijke materialen te stimuleren via een speciaal op te richten fonds of subsidieregeling. Dit stimuleert uiteraard ook de productie en innovatie van materialen die kunnen bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. Het realiseren van (vernieuwende) infrastructuur zal bij voorkeur moeten plaatsvinden in samenwerking met wegbeheerders, ontwerpers, gebruikers en de GWW-sector.

Klik hier voor het Verkeersveiligheidsmanifest


INFRAMARKT

Over de auteur

Jan Jacob Beelaerts van Blokland

Beleidsadviseur infrastructuur Bouwend Nederland