Dreigend tekort handen en hoofden in de Achterhoekse bouw

Door Robert ter Hoek , 09 mei 2017

In de Achterhoekse bouw dreigt een tekort aan handen en hoofden. De sector, die van 2008 tot 2014 steunde en kreunde door de economische crisis, zit tot over de oren in het werk.

 ,,Er dreigt een tekort van een van dé Achterhoekse exportmiddelen'', zegt Leo te Bogt, voorzitter van branche-organisatie Bouwend Nederland afdeling Achterhoek. ,,De betrouwbare, snel werkende vaklieden.’’

Volgens Te Bogt rijden de busjes met Achterhoekse vaklieden weer naar bouwplaatsen tot ver in het westen van het land. Ondanks dat er weinig nieuw wordt gebouwd in de Achterhoek (vanwege de door de gemeenten opgelegde maximaal aantal te bouwen woningen in verband met de bevolkingskrimp) is er ook veel werk in de regio. Te Bogt: ,,Veel woningen worden aangepast nu de woningmarkt opveert en aangepast om langer - in verband met de vergrijzing - in te kunnen wonen.’’

Oost-Europa
In de Achterhoekse bouw (inclusief installatiesector en toeleveringsbedrijven) werken ongeveer 15.000 mensen, schat Te Bogt. ,,Als er niets gebeurt hebben we over een aantal jaren een tekort dat oploopt tot 1.200 à 1.500 mensen, ook onder voorbereidende en aansturende beroepen. Een tekort dat zich niet zomaar laat aanvullen. We zouden goed personeel moeten invliegen, zoals uit Oost-Europa. Ook het aanbod vanuit het onderwijs moet stijgen en verbeteren. Daar zijn we sinds een jaar of drie mee bezig, maar voordat je daaruit modern opgeleide arbeidskrachten hebt, ben je wel even verder.’’

Er zijn meerdere redenen voor het dreigende tekort. De sector vergrijst, personeel is noodgedwongen vertrokken tijdens de crisis én de toestroom van jongeren is gering.

Vieze handen
,,Dat laatste komt omdat de jeugd tijdens de crisis niet voor ons koos'', zegt Te Bogt. ,,Daarnaast hebben we een imago-probleem. De sector heeft het imago dat het werk vieze handen oplevert. We zien ook dat het 'vieze handenwerk' - betonbouw, montagewerk - steeds vaker arbeiders uit Oost-Europa wordt gedaan.’’

Dat imago-probleem is steeds meer onterecht, volgens Te Bogt: ,,Want de bouw innoveert en automatiseert. Steeds meer kozijnen, maar ook gevelonderdelen worden in de fabriek gemaakt. Dan is er geen timmerman aan het werk maar een ICT'er. Zaak is dat bedrijfsleven en onderwijs samen beter afstemmen op de vraag van de toekomst.’’

Om tot betere opleidingen te komen is er in november 2016 een convenant gesloten tussen Bouwend Nederland Regio Oost, Uneto Vni (de installatiebranche) de opleiding Bouwmensen, ROC Graafschap College, opleiding Installatiewerk en Achterhoek VO. Aan uitwerking wordt gewerkt, in de hoop het tij te keren.Over de auteur

R.J. (Robert) ter Hoek