15 juni Dag van de Innovatieboerderij Zuidhorn

Door Redactie, 09 juni 2017

15 juni Dag van de Innovatieboerderij Zuidhorn

De ontwikkelingen rond de Innovatieboerderij zijn nog steeds in volle gang. Graag presenteren we u de resultaten van de afgelopen periode op donderdag 15 juni 2017. Het idee is om een soort open huis en tuin te organiseren van circa 14:00 uur tot 20:00 uur aan de.Nieuwe Gast 1 te Zuidhorn (de voormalige Iwema Boerderij).  Geen presentatie op 1 moment, maar meer een doorlopende voorstelling.

Daarnaast willen we u graag de mogelijkheid geven uw ideeën in te brengen bij de projecten die op dit moment lopen.Wanneer u interesse heeft om mee te denken over een van de onderstaande projecten, neem dan contact op met Bram Keuning: info@innovatieboerderij.nl of 06-10179616.

Tiny houses
Dit is het vervolg van de resultaten van een eerdere studentenopdracht. Nadat deze studenten een enquête hebben uitgezet onder de inwoners in Zuidhorn bleek er voldoende animo te zijn voor de bouw van tiny houses. Een nieuwe lichting studenten is nu bezig met het vervolg: hoe zouden deze tiny houses er dan uit moeten zien?

Omgeving van de Innovatieboerderij
In samenwerking met Stichting De Zijlen en Hummel Tuintotaal zal Nico Plantinga de komende periode de tuin rondom het voorhuis onder handen nemen. Mocht u ideeën hierover hebben, bent u van harte welkom om mee te denken.

Bouwbord van de Innovatieboerderij
Kinderen van de naastgelegen basisscholen hebben een prachtig ontwerp gemaakt van de Innovatieboerderij. Deze zal op het bouwbord komen te staan. We hopen een voorlopig bouwbord te kunnen onthullen. Voor het definitieve bouwbord hebben we wel ideeën, maar we zoeken nog naar mensen die er mee aan de slag kunnen.

Historie van de boerderij
Een van de doelen van de bouw van de Innovatieboerderij is om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken uit de oude boerderij Iwema. Afgelopen periode zijn er ontzettend veel oude stenen schoongemaakt, die in de nieuwe boerderij een plek kunnen vinden. Op dit moment doet een studente onderzoek naar de historische en karakteristieke elementen van de boerderijen in het Noorden. Vervolgens wordt gekeken hoe we deze elementen terug kunnen brengen in de nieuw te bouwen Innovatieboerderij.

Digitaal inmeten van het voorhuis
Dit is eveneens een vervolg op eerder onderzoek. Het voorhuis van de boerderij is blijven staan en zal op een innovatieve manier verbouwd worden tot een comfortabele, duurzame en veilige werkplek. Een eerdere lichting studenten heeft hiervoor het voorhuis in grote lijnen digitale manier ingemeten. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven.

Het ontwerp van de boerderij
Nu de contouren van de Innovatieboerderij steeds duidelijker worden, is een tweetal studenten momenteel bezig met een eerste schetsontwerp van de Innovatieboerderij.