Agentschap Telecom over veilig graven

Door Edgar van Niekerk , 15 juni 2017

Agentschap Telecom over veilig graven

Agentschap Telecom heeft het jaarverslag (De staat van de ether) 2016 uitgebracht. In jaarverslag is een artikel opgenomen over veilig graven.

‘Graafmachines kunnen grote schade veroorzaken aan kabels en leidingen onder de grond. Het kan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond hebben daarom gezamenlijk de doelstelling uitgesproken het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 terug te brengen tot 25.000. Agentschap Telecom signaleert dat de eerder ingezette daling tot stilstand is gekomen. Dat is zorgwekkend. Agentschap Telecom roept opdrachtgevers op tot een betere risico-inventarisaties van de ondergrondse infrastructuur en het verbeteren van werkinstructies aan het personeel. Daarnaast stelt Agentschap Telecom dat gemeenten een sleutelrol hebben in het voorkomen van graafschade. Ze zijn eigenaar van de ondergrond en kunnen voor de gewenste ordening van ondergrondse infrastructuur zorgen. Daarnaast fungeren gemeenten als opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder. Zo spelen gemeenten een belangrijke rol binnen de graafketen.

Het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) deelt de zorgen van het Agentschap Telecom (KLO). Het ketenplatform waarin Bouwend Nederland zich samen met andere grondroerders, netbeheerders en beheerders ondergrond actief inzetten om graafschade te voorkomen staat achter de dringende oproep die het Agentschap doet aan het adres van de partijen in de graafketen. Het aantal graafschades moet naar beneden. Vanuit het KLO actieprogramma ‘koers op Doen’ steunt het KLO zoveel mogelijk initiatieven om graafschade te voorkomen. Ook richt het KLO alle energie op het bekendmaken en implementeren van de nieuwe richtlijn CROW 500 bij alle partijen in de graafketen. Daarom hebben de koepelvertegenwoordigers van de grondroerders in het KLO CUMELA Nederland, MKB Infra en VERAS (de vereniging van sloopaannemers) en Bouwend Nederland samen het initiatief genomen om 4 landelijke informatiebijeenkomsten te organiseren voor de achterban over de nieuwe Richtlijn CROW500 zorgvuldig grondroeren. Na de zomer komt het KLO ook nog met een landelijke campagne voor zorgvuldig en veilig grondroeren.

Lees hier het volledige bericht van Agentschap Telecom ‘Veilig graven’ uit de Staat van de Ether Jaarbericht 2016 en bekijk ook de Infographic WION en Schade door graven.


INFRAMARKT

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden