Stevige groei bouwproductie houdt aan

Door Wim Schreurs , 13 juni 2017

Stevige groei bouwproductie houdt aan

De bouwproductie zal dit jaar iets sterker groeien dan aanvankelijk gedacht. De groei van de woningnieuwbouw valt lager uit. De verwachtingen voor de nieuwbouwproductie in de utiliteitsbouw zijn echter in positieve zin bijgesteld. Dit blijkt uit de jongste (mei)raming van het Economisch instituut voor de Bouw (EIB).

In 2017 blijft de totale bouwproductie met 4½% stevig doorgroeien. De bouw blijft één van de sterkste groeisectoren in de Nederlandse economie. Opnieuw is de groei van de woningbouw het krachtigst (+5½%). In 2018 zal het groeitempo in de woningbouw teruglopen naar 4½%, mede als gevolg van een afvlakkende groei in de renovatie en het onderhoud.


Na de bescheiden groei van de utiliteitsbouw in het afgelopen jaar neemt de productie in 2017 sterk toe (+5%). In lijn met de aantrekkende economie zal de vraag naar utiliteitsgebouwen op korte termijn blijven toenemen, waarbij de nieuwbouw in de komende jaren verder terrein wint. De totale utiliteitsbouwproductie stijgt hierdoor met 4% in 2018.

Voor 2017 ligt de groei van de gww-markt naar verwachting op 1½%, zowel bij nieuwbouw en herstel als bij onderhoud. Vanaf 2018 komt de gww-markt op een hoger groeipad; de totale gww-productie stijgt in 2018 met 3%. Zowel bij nieuwbouw en herstel als bij onderhoud trekt de groei relatief sterk aan.

Groei in vier van de vijf landsdelen in 2017

In 2016 nam de bouwproductie in alle landsdelen toe. In vier van de vijf landsdelen houdt de groei dit jaar aan. De bouw blijft veruit het meest dynamisch in Randstad Noord (+9%), alle sectoren presteren hier bovengemiddeld. Daarentegen neemt de productie in Noord bescheiden af (-0,5%) als gevolg van de afzwakkende investeringen in woningbouw en utiliteitsbouw. Hoewel in Randstad Zuid de woningbouw in lijn ligt met het landelijk beeld, brengt de sterk dalende utiliteitsbouw een lage groei in het landsdeel teweeg (+1,5%). Verschillen rond de ontwikkeling van de gww-productie blijven beperkt tussen de landsdelen.

Meer gedetailleerde cijfers over de jongste raming van het EIB zijn te vinden in BouwActueel. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nieuwe prognosecijfers per provincie beschikbaar. Daarnaast ontsluit BouwActueel nog veel meer informatie over de ontwikkelingen in de de bedrijfstak bouw. Denk bijvoorbeeld aan informatie uit de maandelijkse conjunctuurmeting (orderportefeuillles, ondernemersvertrouwen e.d.), maar ook arbeidsmarktgegevens en veel kostenindicatoren (bijvoorbeeld kostenindexen en algemene kosten) zijn er te vinden.


MARKT

Over de auteur

J.W. (Wim) Schreurs

Beleidsmedewerker