Zo'n 37% bouwbedrijven heeft geen RI&E

Door Charles Verheyen , 13 juni 2017

Zo'n 37% bouwbedrijven heeft geen RI&E

Deze week is het de Week van de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplichting uit de Arbowet: iedere werkgever (met één of meer werknemers) is verplicht te beschikken over zo’n RI&E. Uit onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) blijkt echter dat in de bouw- en infrasector maar liefst 37% van de bedrijven niet beschikt over een goed ingevulde RI&E.

Ieder bedrijf met personeel moet onderzoeken of werkzaamheden gevaar kunnen opleveren of schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en deze moet schriftelijk worden vastgelegd. In een bijbehorend plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maartregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde gevaren en wat deze maatregelen opleveren. U kunt de RI&E zelf maken of hiervoor externe deskundigheid inroepen.

Toetsing

In elk geval dient een opgestelde RI&E na opstelling te worden getoetst: meestal gebeurt dit door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Soms is een toetsing niet verplicht: voor bouwbedrijven met maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen) beschikt Volandis over een RI&E-instrument dat al is goedgekeurd door het Steunpunt RI&E. Klik daarom hier.

Deel de RI&E met de medewerkers

Een RI&E moet ook worden bekend gemaakt aan het personeel. Wanneer er een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PV) is moet dit orgaan met de RI&E (en het Plan van Aanpak) ook instemmen. Is er geen OR of PV, dan moet het personeel de RI&E in ieder geval wel kunnen inzien.

Bewust Veilig

Zoals al gemeld is het hebben van een RI&E wettelijk verplicht. Maar daarnaast geldt dat een branche die Bewust Veilig wil werken toch tenminste de eigen risico’s en daartegen te nemen maatregelen goed in kaart brengt!


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID IN DE ONTWERPFASE

Over de auteur

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid en arbeidsomstandigheden