Bouwend Nederland wil meer regie op projectfinanciering

Door Redactie, 01 juli 2017

Bouwend Nederland wil meer regie op projectfinanciering

“Er kan veel meer geïnvesteerd worden in de toekomst van Nederland. Als we de beschikbare private middelen waaronder het pensioenkapitaal effectiever inzetten, is er fors meer mogelijk dan de onderhandelaars in Den Haag nu denken”, stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

“Er zijn structureel middelen genoeg. We zijn niet afhankelijk van de ruimte in de jaarlijkse begroting. Goed nieuws voor de formatie, dunkt me! Het vermogen in Nederland is heel goed om te zetten in kwaliteit als het in beweging wordt gebracht onder regie van een echte nationale investeringsinstelling. Dat is de ontbrekende schakel tussen de Rijksbegroting en de wereld van investeerders. Met zo’n investeringsinstelling haal je ook makkelijker geld uit de Europese Junckerfondsen.”

Structurele versterking op alle fronten nodig

Uit recent Nyfer-onderzoek blijkt dat grote nieuwe investeringen nodig zijn om Nederland te versterken. Miljarden zijn nodig om aan onze maatschappelijke ambities en internationale verplichtingen te voldoen. Het gaat onder meer om:

  • Klimaatneutrale economie - 200 miljard euro tot 2040
  • Energietransitie - 9 miljard euro per jaar tot 2030
  • Bereikbaarheid grote steden - 45 miljard euro tot 2030 (filekosten 1 miljard per jaar)
  • Woningvoorraad - 50 miljard euro tot 2030
  • Verduurzaming woningen (AA+) - 130-210 miljard euro tot 2050
  • Digitale veiligheid - 1 miljard euro per jaar
  • Waterveiligheid - 16,3 miljard euro tot 2030

Nyfer concludeert hierbij dat de beschikbaarheid van kapitaal niet het kernprobleem is, maar de mismatch tussen vraag en aanbod. Zo zien institutionele beleggers bijvoorbeeld te weinig projecten die aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften. De markt is nog te veel gefragmenteerd en kent geen lange termijn investeringsprogramma’s (zoals bijvoorbeeld MIRT en het Deltaprogramma) met een stabiele inflow van projecten.

Durf te investeren

Verhagen onderstreept de conclusies uit het onderzoek: “Het is tijd om te investeren. Er zijn urgente problemen. We hebben duizenden bruggen die aan het eind van hun levensduur zijn. Honderdduizenden mensen willen graag verhuizen, maar kunnen dat niet omdat er te weinig woningen zijn; er moet dus stevig gebouwd worden. Elke stad in Nederland heeft grote infra-uitdagingen wat betreft bereikbaarheid. Duizenden kilometers oude riolering moeten vervangen worden. Zeven miljoen huizen moeten energiezuinig gemaakt worden, ook moeten ze verbouwd worden zodat ouderen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Stuk voor stuk noodzakelijke investeringen die leiden tot veel werkgelegenheid. Dit kunnen gemeenten, provincies en het Rijk niet alleen – en dat hoeft ook niet.”

Kracht pensioenkapitaal inzetten

Verhagen: “Het Nyfer-onderzoek toont aan dat er tot 2030 45 miljard euro per jaar extra nodig is om onze ambities waar te maken en aan onze internationale afspraken te voldoen. We hoeven onze hand niet op te houden bij het Rijk. We kunnen ons maatschappelijk kapitaal, zoals het Nederlandse pensioenkapitaal inzetten voor maatschappelijke doelen. Hiervoor is echter meer regie op projectfinanciering nodig. Een echte investeringsinstelling kan de juiste acties daarvoor ondernemen, zoals innovatie in pps, passende voorstellen, bundeling van projecten en langlopende programma’s. En natuurlijk betrouwbaar beleid. Dat willen investeerders; dan stappen ze in. Ook dat blijkt uit het onderzoek door Nyfer.”

Professionele regie vereist

Verhagen pleit ervoor om publieke en private financiers in projecten bijeen te brengen. Een belangrijke schakel is al aangekondigd: de oprichting van Invest-NL. Wel is het van groot belang dat Invest-NL wordt opgezet als een echte investeringsinstelling met voldoende eigen vermogen, toegang tot de kapitaalmarkt en een team met financiële professionals en projectontwikkelaars.

Oproep nieuw kabinet: geef Invest-NL meer prioriteit

Bouwend Nederland betreurt het dat Invest-NL door de politiek controversieel is verklaard en uitgesteld naar september 2018. Deze vertraging kan Nederland zich niet veroorloven. Voor een beter Nederland is meer ambitie nodig. Financieel is dat ook mogelijk. Verhagen roept het nieuwe kabinet op krachtige steun aan Invest-NL te geven en meteen vanuit het nieuwe regeerakkoord aan de slag te gaan!

Lees hier wat er nodig is voor een effectieve investeringsagenda.