Inrichting van de bouwplaats, nu en in de toekomst - Themadag

Door Anne-Fokke de Vries , 15 augustus 2017

Inrichting van de bouwplaats, nu en in de toekomst - Themadag

De voorbereidingen voor bouw- & infrawerken worden steeds belangrijker in relatie tot de omgeving waarbinnen de projecten gerealiseerd worden. Om deze reden wijdt de KOMAT – de contactgroep van materieeldiensten en materieeldeskundigen – op 26 september 2017 in het Bouw & Infra Park te Harderwijk haar Themadag 2017 aan dit onderwerp.

PROGRAMMA
9.30 uur    Ontvangst
                  In gebouw 20 op het Bouw & Infra Park.
10.00 uur  Opening “De bouwplaatsinrichting nu en in de toekomst!?”
10.30 uur  Binnenstedelijk bouwen! De bouwplaats aangepast?
11.00 uur  Einde plenaire sessie
11.05 uur  Start workshops – ronde 1
                  Verderop in deze uitnodiging treft u een menu aan met de diverse workshops waar 
                  u bij aanmelding op in kunt tekenen. U kunt deelnemen aan maximaal 2 workshops 
                  in de ochtend van ieder 30 minuten. Deelname is facultatief.
                  Geen deelname aan een workshop(s)? De hele dag kunt ook terecht op de
                  DEMO Bouwplaats en bij de leveranciers die hun noviteiten tonen en inhoudelijk
                  vragen op de diverse thema’s beantwoorden.
11.45 uur  Start workshops – ronde 2
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  De duurzame bouwplaats & een duurzame bouwlogistiek! Is dit haalbaar?
14.00 uur  De bouwplaats van de toekomst. BIM als instrument!
14.30 uur  Start workshops – ronde 3
                  Verderop in deze uitnodiging treft u een menu aan met de diverse workshops waar u bij
                  aanmelding op in kunt tekenen. U kunt deelnemen aan maximaal 2 workshops in de middag
                  van ieder  30 minuten. Deelname is facultatief.
                  Geen deelname aan een workshop(s)? De hele dag kunt ook terecht op de
                  DEMO Bouwplaats en bij de leveranciers die hun noviteiten tonen en inhoudelijke
                  vragen op de diverse thema’s beantwoorden.
15.15 uur  Start workshops – ronde 4
16.00 uur  Plenaire afsluiting met de conclusies van de dag! Wie het weet mag het zeggen!
16.45 uur  Informele afsluiting met een drankje en eenvoudige maaltijd
19.00 uur  Einde

Zomaar enkele onderwerpen die deze dag aan de orde komen in de plenaire sessies:

 • De Bouwplaats inrichting nu en in de toekomst!
 • Binnenstedelijk bouwen => de bouwplaats / het werkterrein aangepast?
 • De duurzame bouwplaats! Welke facetten spelen hierbij een rol?
 • De bouwplaats & BIM! Nu al realiseerbaar?

Hiernaast zijn er ook diverse workshops waarvoor u zich kunt opgeven. Deze workshops zijn gericht op specifieke aandachtsgebieden zoals:

 • (Tijdelijke) nutsaansluitingen via de website Mijnaansluiting.nl! Kans of bedreiging!
 • Bouwkasten discussie! Levert een richtlijn de juiste oplossing?
  De definitieve meterkast als bouwkast inzetten? De eerste ervaringen!
 •  Wordt de aluminiumkabel de toekomst? Voor- en nadelen op een rij.
 • BIM op de bouwplaats! Kom kennismaken met de eerste aanzet.
 • Duurzame verlichting op de bouwplaats! Is dit wel een echte kostenbesparing? 
 •  Elektriciteit op de bouwplaats => welke deskundigheid is vereist van de monteur?
 • Is ledverlichting wel zo duurzaam op de bouwplaats!?
 • Wet & regelgeving om de bouwplaats neem toe! Hoe dit in te vullen?
 • Klimaatregeling op de bouwplaats! Een kostenpost of een duurzame uitdaging?

U kunt aan maximaal 4 workshops deelnemen, uw keuze(s) kunt u aangeven bij aanmelding.

Verder zijn ook veel leveranciers aanwezig met de laatste noviteiten op het gebied van de bouwplaats inrichting & beveiliging. Op een DEMO BOUWPLAATS worden allerlei innovaties getoond! Als u betrokken bent op enigerlei wijzen bij het voorbereiden, inrichten of realiseren van de bouwplaats, dan kunt u deze KOMAT Themadag 2017 niet overslaan. Ook uw collega’s of relaties die dit interessant vinden zijn van harte welkom.

Klik hier voor  het aanmeldformulier, deze kunt u retourneren naar evenementen@bouwendnederland.nlOver de auteur

A.F.J. (Annefokke) de Vries

Beleidsmedewerker