Bijeenkomst Duurzaamheid Waterschap Vallei & Veluwe - Stuw Roode Haan

Door Redactie, 10 augustus 2017

Bijeenkomst Duurzaamheid Waterschap Vallei & Veluwe - Stuw Roode Haan

Waterschap Vallei en Veluwe (V&V) organiseert met de Vereniging van Waterbouwers op 5 september a.s. van 11.00 – 16.30 uur (Verzetsstrijderspark 10, 7316 CM Apeldoorn. (Marialust)) een Duurzaamheidsessie over project Stuw Roode Haan (Valleikanaal, Veenendaal).

In deze bijeenkomst willen zij samen met het waterschap duurzaamheidskansen in het project vinden, die direct in de uitvoering verwezenlijkt kunnen worden. Voor een bedrijf een uitgelezen kans om input te leveren zodat zij later mogelijk een duurzame aanbieding kunnen doen. Voor deelname is het vereist dat bedrijven actief zijn in de waterbouw. Voor meer informatie of om u aan te melden: Fay van Dongen F.vanDongen@waterbouwers.nl.

Informatie over het project.

Nieuwbouw stuw Roode Haan
Na een multicriteria-analyse wil Waterschap Vallei & Veluwe Stuw Roode Haan in het Valleikanaal in Veenendaal nieuw bouwen net bovenstrooms van de huidige locatie.
Kenmerken Stuw Roode Haan:
1. Huidige locatie: tegenover Slaperdijk 39, Overberg (bij Veenendaal), Gemeente Utrechtse Heuvelrug, (X=164700, Y=450217);
2. Naam watergang: Valleikanaal;
3. Naam weg/dijk waarin de stuw onderdeel van is: Slaperdijk;
4. Huidige opbouw: twee stalen schuiven, elk vijf meter breed, in sponningen van monumentale gemetselde inundatiesluis, onderdeel van de Grebbelinie. Aandrijvingen van de schuiven bevinden zich bovenop het complex;
5. Eigendommen: realisatie nieuwe stuw op gronden in eigendom van Waterschap. Noordelijk gelegen perceel van de nieuwe locatie is in gebruik als tuin.

De aanleiding voor de nieuwbouw is dat de (elektro)technische staat van de stuw ontoereikend is voor een goed peilbeheer in het Valleikanaal. Dit kan bovenstrooms leiden tot wateroverlast in Veenendaal & Het Binnenveld (gebied tussen Wageningen en Veenendaal). Ook is er sprake van gevaarlijke situaties: arbotechnisch is de stuw gevaarlijk door de constructie en de locatie, door bedieningskasten op de brug is er sprake van slecht zicht voor het verkeer, de weg is ter plaatse te smal en kanovaarders moeten de stuw over de dijk/ weg passeren

De stuw is een barrière voor vissen.

De nieuwbouw betreft:
Vertalen van de functies van Stuw Roode Haan naar doelen:
• Peilbeheer: nieuwbouw Stuw Roode Haan;
• Recreatie: bestaande visstekken handhaven of verplaatsen, kano-overstapplaatsen voor en na de stuw handhaven of vernieuwen; uitgangspunt is dat kanoërs niet meer over de Slaperdijk hoeven;
• Beleid: vispassage, vanwege landschappelijk omgeving, een natuurlijke vispassage, geen technische.
Verder worden er voor de veiligheid onder meer geëist:
• vuil/kanobarrières tussen kano-overstapplaatsen en stuw inclusief bebordingen;
• looprooster met tweerelig leuning over de stuw;

Planning: 2017 voorbereiding, 2018 realisatie.


DUURZAAMHEID