Aan de slag met...zzp'ers | Inschrijving gestart!

Door Redactie, 14 augustus 2017

Aan de slag met...zzp'ers | Inschrijving gestart!

Deze cursus helpt je te begrijpen wat een zzp’er is en op welke manieren 'veilig' werken (in het belang van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer) met zzp’ers mogelijk is. Aan bod komen vragen als: Wanneer is er sprake van een echte ZZP’er en wanneer niet? Is een zzp’er een (onder)aannemer? Wat is het verschil tussen een (fictief) dienstverband en een onderaannemer? En hoe kan ik op een juiste manier blijven werken met zzp’ers?

Als je deze cursus hebt gevolgd, heb je:

  • Inzicht in de voor- en nadelen van het werken met zzp’ers;
  • Inzicht in de voorwaarden voor het voorkomen van schijnzelfstandigen/fictief dienstverband.

Interessant voor…

De cursus is bedoeld voor iedereen die bij een bouwonderneming (mede)verantwoordelijkheid draagt voor het werken met ingeleende arbeidskrachten, onderaannemers en zzp’er. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de contractvorming met onderaannemers en uitleners, projectleiders of uitvoerders.

Zo ziet de cursus eruit

In de interactieve cursus van een halve dag leer je aan de hand van een praktijkcasus hoe je de wetten en regels over werken met (buitenlandse) freelancers en ZZP-ers in de praktijk toepast. Ook is het de bedoeling dat je zelf meedenkt en meepraat. Je krijgt verder de gelegenheid om voorvallen uit jou eigen praktijk aan de cursusleider en de overige deelnemers voor te leggen.

Cursusinformatie

Geef je nu op voor deze cursus »