Workshop Netwerkbedrijven en de bouw: Samenwerken is versnellen

Door V. (Valerie) Kort , 07 september 2017

De bouw en infra hebben veelvuldig te maken met netwerkbedrijven en het aanvragen van aansluitingen. Uit de reacties van leden blijkt dat dit geregeld lange doorlooptijden, hoge kosten en lastige procedures oplevert.
Stichting Mijnaansluiting.nl en de combi-organisatie van netwerkbedrijven in Noord Nederland zijn op
27 september 2017 bij Bouwend Nederland Regio Noord te gast en zullen een interactieve workshop verzorgen om te kijken naar de praktijk van alledag en waar verbetering mogelijk is.

Opzet van de workshop
In de vorm van een interactieve workshop nodigen we u uit gezamenlijk aan de slag te gaan met dit urgente onderwerp.

Vragen die behandeld zullen worden zijn:
- Wat zijn uw ervaringen als bouw- en infrabedrijf?
- Wat zijn de ervaringen van de netbeheerders?
- Wat zijn de ervaringen van kabel- en leidingbedrijven als onderaannemers van de netbeheerders?
- Hoe communiceren wij met elkaar?

De stichting Mijnaansluiting.nl zet allereerst uiteen wat er binnen de netwerkbedrijven gebeurt na het indienen van uw aanvraag.
Vervolgens denken we samen met u na over het verkorten van doorlooptijden en het beter op elkaar aansluiten van de processen en de communicatie.
Uiteindelijk moeten we er samen voor zorgen dat de klant er beter van wordt.

De Stichting Mijnaansluiting.nl
In 2011 hebben 25 netwerkbedrijven hun handtekening gezet onder het Wenkend Perspectief. De stichting Mijnaansluiting.nl verenigt de netbeheerders in het realiseren van het Wenkend Perspectief.
Het Wenkend Perspectief is de gezamenlijke visie voor het ketenproces voor het realiseren, wijzigen en verwijderen van aansluitingen op de ondergrondse infrastructuur voor Energie, Water, Warmte en Media met als doel:
- Beperken van de overlast voor de maatschappij
- Verbeteren van de klanttevredenheid
- Verkorten van de doorlooptijd
- Verlagen van de kosten over de hele keten

Hiervoor is een landelijke harmonisatie nodig van de processen in de hele keten, wat met 25 bedrijven met een geschiedenis van meer dan honderd jaar, geen kleinigheid is. In 2013 is de stichting Mijnaansluiting.nl opgericht om de gezamenlijke projecten onder te brengen en te financieren. Zie
mijnaansluiting.wordpress.com/

Het eerste project, het bouwen van één Landelijke Intake Portal (LIP), is in 2015 live gegaan en binnenkort zullen ook de netwerkbedrijven in Zuid-Nederland worden gekoppeld.
Het Digitaal Samenwerking Platform (DSP) is het tweede project en faciliteert de geautomatiseerde uitwisseling van berichten tussen netwerkbedrijven en hun aannemers. De netwerkbedrijven en de betrokken aannemers zijn nu druk bezig om de koppelingen met het platform te realiseren en hun interne processen en ICT landschappen op elkaar af te stemmen.
De netwerkbedrijven werken samen in regionale combi-organisaties en hebben hun werk gezamenlijk uitbesteed aan één aannemer, die alle disciplines aanlegt. In de komende jaren zal door het gebruiken van het DSP ook in deze organisaties steeds meer standaardisatie plaatsvinden.

Leden kunnen zich aanmelden door te mailen naar officenoord@bouwendnederland.nl of door gebruik te maken van de aanmeldlink in de eerder verzonden uitnodiging in hun mailbox.

Datum :           27-09-2017
Tijd :                15:00-17:00
Locatie :          Infrahuis, Leonard Springerlaan 1, 9727 KB GroningenOver de auteur

V. (Valerie) Kort