Bestuur afdeling Limburg stelt zich voor: René Mobers

Door Redactie, 12 september 2017

Bestuur afdeling Limburg stelt zich voor: René Mobers

Na de fusie zijn ook 3 besturen gefuseerd tot één bestuur. Om deze bestuursleden beter te leren kennen, stellen wij ze graag aan u voor.

René Mobers - Bouwmensen Limburg

Vereerd en ook wel als plicht om me als directeur van het “opleidingsclubke” Bouwmensen Limburg, dat feitelijk van de aannemers in de Provincie is, aan te schuiven bij het bestuur.
De portefeuille opleiding/instroom en arbeidsmarkt is ook een hele logische, dat is mijn werk. Bijdrage in het bestuur zie ik niet als werk, maar als passie!
Ik kan heel blij worden van mensen die zich ontwikkelen en die met de juiste bagage op de juiste plek bij een bedrijf terecht komen.
Uiteraard hebben we het niet alleen over jongeren, maar in dit kader meer nog over medewerkers van jullie bedrijven, voor wie een leven lang leren wellicht belangrijker is dan ooit, gezien alle innovaties en ontwikkelingen in de sector, nu en zeker ook de komende jaren.
En daar kan ik vanuit de bestuurlijke kant bij Bouwend Nederland een mooie bijdrage aan leveren.

_______________________________________________________________________________

Het opleidingsbedrijf Bouwmensen Limburg heeft als doel het opleiden van voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de bouw en infra aannemingsbedrijven in Limburg.
Voldoende, is in deze tijd van economische groei best een uitdaging, gezien ook de vergrijzing en ontgroening in onze Provincie. Daarom richten we onze aandacht niet alleen op de bekende doelgroep; de jongeren. Maar ook doelgroepen als zij- instromers, social return kandidaten en statushouders komen steeds prominenter in beeld op een opleiding te volgen binnen de bouw en infra.
Momenteel zijn ca 180 mensen via een van onze 3 vestigingen bezig met een opleiding voor de bouw of infra.

Daarnaast willen we natuurlijk ook altijd de bedrijven ondersteunen met het up to date houden van de kennis van de huidige medewerkers. De wereld verandert en ook zeker binnen de bouw zijn veranderingen en innovaties zowel in proces alsook product aan de orde van de dag. Dus het werk verrichten met goede eigen mensen is voor de bouwbedrijven de eerste winst. Wij kunnen daarbij helpen.
Bouwmensen Limburg is dan ook graag jullie “club” waar je deze vraagstukken neer kunt leggen. Ons doel is dan ook het ontzorgen van de bedrijven in de regio op bovengenoemde terreinen.


Daarnaast zijn er nog een tweetal ontwikkelingen die te benoemen zijn. Allereerst het asbest opleidings en examencentrum op onze locatie in Horst. Vanaf november operationeel voor alle kennis- en opleidings-vraagstukken met betrekking tot asbestsanering.
En daarnaast het CIV GO Limburg (centrum voor innovatief vakmanschap gebouwde omgeving). Een samenwerking van de mbo scholen, HBO, Provincie en bouwbedrijven om te komen tot een vernieuwing van het bouw en infra onderwijs binnen de provincie. Gebruik makend van de vraag van de bedrijven; wat moeten de nieuwe medewerkers van de toekomst kennen en kunnen. En op basis daarvan het onderwijs vernieuwen en gebruik maken van de kennis en locaties van de bedrijven, Bouwmensen vestigingen en andere interessante leerplekken.

Kortom, bouwmensen en het onderwijs is hard aan het werk en volop in beweging om voor de bouw en infra voor nu en in de toekomst de juiste structuren en opleidingen in te vullen.Contactpersoon bij dit bericht

Hanneke van Eijndhoven

Verenigingsmanager afdeling Limburg