Correcte toepassing van luchtdicht (ver)bouwen

Door Redactie, 18 september 2017

Voor de leden van afdeling Midden Holland is deze speciale themabijeenkomst.


Datum: 28 september 2017
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Bouwmensen Midden-Holland, Hoofdweg 868, 2132 MC Hoofddorp

Met de strenger wordende eisen betreffende de energieprestatie van gebouwen neemt het belang van het ‘goed en deugdelijk’ aanbrengen van isolatie en luchtdichting toe. Door prestatiemetingen komen gebreken in de isolatie en de luchtdichtingen feilloos aan het licht. Op de bouwplaats is men zich niet altijd voldoende bewust van de gevolgen van gebreken in isolatie en luchtdichting.

Volgens expert en spreker Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts BV, hebben we de problemen die ontstaan op het gebied van luchtdicht bouwen zelf in het leven geroepen. Zonder ons daarvan bewust te zijn, hebben we immers de balans van het gebouw veranderd toen we overschakelden van hogetemperatuur-verwarming naar lagetemperatuur-verwarming.
“Werd vroeger een gebouw verwarmd met behulp van hoge temperaturen van circa 90 graden , gebeurt dat tegenwoordig veelal bij energiezuinige woningen met lage temperaturen van circa 30 graden zoals bij vloerverwarming het geval is. Doordat de balans is veranderd, wordt de invloed van een luchtlek groter”, aldus Koppen.

Koppen Bouwexperts BV is al jarenlang actief als onafhankelijk bouwkundig expertisebureau en maakt zich sterk voor bewustwording in de bouwkolom met als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit. Ook treedt het op als deskundige bij arbitragezaken in geval van klachten, schades en geschillen.
Willem Koppen gaat er in zijn interactieve presentatie van uit dat opzettelijke bouwfouten niet bestaan; onbewuste onbekwaamheid daarentegen wel. ‘De problemen die ik in de praktijk tegenkom, zijn vaak een gevolg van onwetendheid’, aldus Koppen die over dit onderwerp meerdere artikelen publiceerde en trainingen geeft.

Hij zal aandacht besteden aan het verband tussen energieprestatie, isolatie, luchtdichting, ventilatie en een gezonde binnenlucht. En met concrete voorbeelden laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van relatief kleine fouten in de uitvoering.

Het programma is als volgt:
16.00 uur Opening
16.05 uur Interactieve presentatie door Willem Koppen inclusief discussie en rondvraag
17.30 uur Borrel, aangeboden door Bouwmensen
18.00 uur Sluiting

Aanmelden:
Deelname is gratis. Toegankelijk voor zowel directie als medewerkers van uw bedrijf. Maximaal 5 personen per bedrijf.
Reserveren noodzakelijk! Stuur een mail vóór 21 september naar m.veld@bouwendnederland.nl