10 weken stage kritisch beschouwd

Door Karin Oomen , 19 september 2017

10 weken stage kritisch beschouwd

In het nieuwe curriculum van de academie voor Bouw & Infra van Avans, is de oriënterende stage vervroegd en verkort van 20 naar 10 weken. Daar was niet iedereen blij mee. Tekort, te vroeg in de opleiding, niet op het goede moment, studenten weten te weinig etc.

Tijdens een constructieve bijeenkomst met het onderwijs en bedrijfsleven over deze oriënterende stage, kunnen we terugkijken op een energieke middag. De verschillende gesprekken hebben inspiratie opgeleverd voor concrete verbeteracties.

Een aantal verbeterpunten die genoemd zijn:

Beter uitleggen waar de stage voor bedoeld is en het managen van de verwachtingen hierover
Meer contact tussen Avans en stagebedrijf. Niet alleen via de student
Verkennen van een buddysysteem met ouderejaars studenten
Bedrijven betrekken bij voorlichtingpresentaties
Studenten interviews laten afnemen tijdens de oriënterende stage om zicht te krijgen op verschillende functies
Studiehandleiding verbeteren en bedrijven laten meelezen
Bedrijven tijdig uitnodigen voor het nieuwe partnerprogramma van Avans

Deze en nog andere verbeterpunten verdienen nader onderzoek. Avans gaat hiermee aan de slag en begin november gaat dit een vervolg krijgen. 

"Wij zijn blij met de open houding die Avans heeft en de ruimte die er is om serieus naar de bezwaren van het bedrijfsleven te luisteren en verbeteracties in te zetten", aldus Karin Oomen, adviseur onderwijs & arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland.  


ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS

Over de auteur

C.C.J.M. (Karin) Oomen

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt