Drie nieuwe leden in het Algemeen Bestuur

Door Astrid van Mill , 26 september 2017

Drie nieuwe leden in het Algemeen Bestuur

Bouwend Nederland verwelkomt Karst-Jan Beens, Janne van Excel en Erik Pereboom als nieuwe bestuursleden in het Algemeen Bestuur (AB). Alle drie de heren zijn actief binnen de Infra. Op de foto de heren Pereboom (links) en Van Excel.

Karst-Jan Beens

Karst-Jan Beens is directeur (DGA) van het landelijk opererende waterbouwbedrijf Beens Groep en tevens actief binnen de sectie Infra Midden. “Het stimuleren van samenwerking is voor mij een belangrijke reden geweest om zitting te nemen in het AB,” benadrukt Beens. “Door samen te werken in de keten, haal je het beste in elkaar naar boven. Ieder met zijn eigen specialisme. Zo kan je ook als middelgroot infrabedrijf grootschalige infrastructurele projecten voor je rekening nemen. Waar ik mij verder graag hard voor wil maken, is de toegankelijkheid tot de markt voor middelgrote infrabedrijven. Hierbij speelt ook de nieuwe Marktvisie een belangrijke rol; hoe ga je met elkaar om en ‘contact boven contract’. Verder zijn innovatie en duurzaamheid belangrijke thema’s om dieper op in te gaan. Dit alles sluit goed aan op de Bouwagenda.”

Janne van Excel

Janne van Excel is algemeen directeur van Schadenberg Groep B.V., een bouw- en infrabedrijf uit het Noord-Hollandse Hem. Daarnaast is Van Excel bestuurslid bij de afdeling Westfriesland. Namens deze afdeling voert hij gesprekken met gemeenten, maar ook met scholen om te kijken hoe men elkaar kan versterken. “En dat soort gesprekken, met (semi-)overheden, kan ik nu als bestuurslid AB landelijk gaan voeren, wat ik heel interessant vind,’ vertelt Van Excel enthousiast. “Bijvoorbeeld over de instroom, het bereiken van jeugd en het opleiden van vakkundig personeel. Belangrijke en actuele thema’s binnen onze sector. Hoe sluiten opleidingen aan bij de wensen van de werkgever? Want er gaat in de toch wel traditionele infra- en ook bouwsector veel veranderen op het gebied van digitalisering, ICT en duurzaamheid. Dat zijn enorm leuke en interessante agenda’s om over in gesprek te gaan.”

Erik Pereboom

Erik Pereboom is directeur van Gebroeders Pol uit Leeuwarden, gespecialiseerd in ondergrondse infratechniek. Pereboom zat eerder in de sectie Infra Klein en is nu actief binnen de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. “Instroom van nieuwe mensen maar ook vernieuwing binnen de bouw vind ik enorm belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie voor de komende jaren, in relatie tot de samenleving en wat je daar als bedrijf in kan betekenen. Ik geloof erg in een inclusieve samenleving, dus een samenleving waar iedereen kan meedoen. Dit is ook weer een belangrijk uitgangspunt binnen de Bouwagenda. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je als Bouwend Nederland werkt aan een innovatief en beter imago van de bouw, vooral naar de buitenwacht toe. Daar wil ik graag aan meewerken. En juist de Bouwagenda kan daar een grote bijdrage aan leveren.”

Het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland bestaat uit dertig personen. Per sectie (Bouw klein, midden, middelgroot - Infra klein, midden - Bouw en Infra groot) zijn drie leden vertegenwoordigd en elke regio (Noord, Oost, Zuid, Randstad Noord en Randstad Zuid) kent een afvaardiging van twee leden. Tevens levert Jong Bouwend Nederland een bestuurslid.

Wilt u weten wie er in het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland zitten? Klik dan hier.

Bekijk hier de leden van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland.Over de auteur

J.E. (Astrid) van Mill

Communicatiemedewerker