Vergelijk uw bedrijfsprestaties - neem deel aan ons benchmarkoverleg!

Door N.N. (Nathalie) van Dalen , 25 september 2017

Vergelijk uw bedrijfsprestaties - neem deel aan ons benchmarkoverleg!

'Beter ondernemen, door van elkaar te leren!' In een benchmarkoverleg kunt u prestaties vergelijken, met elkaar goede tips over bedrijfsvoering delen en met elkaar te werken aan de gezondheid van uw bedrijf. Bouwend Nederland is op zoek naar leden die willen deelnemen aan het benchmarkoverleg.

Bechmarkoverleg

Aan de hand van benchmarkinformatie en actuele marktontwikkelingen faciliteert Bouwend Nederland gesprekken tussen 5 tot 10 deelnemers (ondernemers en/of financieel eindverantwoordelijken). In die gesprekken passeren allerlei aspecten van de bedrijfsvoering de revue: van orderportefeuilles en marktontwikkelingen tot winstgevendheid en algemene kosten. Maar komen zaken als ziekteverzuim en ICT ter sprake, kortom allerhande facturen die van belang zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

Enerzijds worden dus bedrijfsprestaties vergeleken om zo over achtergronden van de verschillen met elkaar te spreken en van elkaar te leren (benchmarken). Anderzijds is er volop gelegenheid om naar eigen behoefte problemen uit de dagelijkse praktijk in te brengen in de discussie. De bijeenkomst wordt begeleid door een specialist op het gebied van bedrijfsvoering en benchmarking.

Wie kan meedoen?

U kunt zich aanmelden voor een nieuwe groep (regionaal of landelijk) of aansluiten bij een bestaande groep. Bij de bestaande benchmarkoverleggroepen in het kleinbedrijf wordt gezocht naar ondernemers (directeuren) met een omzet tot 2,5 mln euro en bij de groepen voor (middel)grote bedrijven wordt gezocht naar financieel eindverantwoordelijken.

Aanmelden

Bent u directeur uit het kleinbedrijf of financieel eindverantwoordelijk bij een middelgrote of grote onderneming, dan kunt u zich aanmelden via de onderstaande link voor kosteloze deelname aan een regionaal of landelijk benchmarkoverleg. Op basis van de aanmeldingen doen we u een voorstel voor de groepsindeling. Op dat moment beslist u of u definitief wilt of kunt deelnemen.

Klik hier om aan te melden voor het benchmarkoverleg van Bouwend Nederland »


MARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE