COLUMN / Een open houding brengt ons ver

Door Monique van Haaf , 28 september 2017

COLUMN / Een open houding brengt ons ver

 Een lege ruimte, zoals hierboven wekt vaak ergernis. Sommigen krijgen de neiging het vol te kalken, er zomaar wat in te tekenen. Kortom, de klad komt erin. Datzelfde gebeurt met leegstaand vastgoed in binnensteden. Doe je niets, dan verpaupert de boel en maak je je stad er niet aantrekkelijker op. Met onze Stadsbeweging en onze Woonkeukens zie je dat er ideeën en mogelijkheden genoeg zijn om leegstand aan te pakken. Creatief, ondernemend en duurzaam. Gemeenten hebben zelf een sleutelpositie om hiermee aan de slag te gaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het ook voor lokale politieke partijen en gemeenteraden in de steden in Overijssel, en ook in andere provincies, een belangrijk vraagstuk voor de toekomst.

           

       

          

                         

                             

Verkiezingsprogramma’s zijn een eerste belangrijke stap richting de nieuwe colleges die zich vanaf 2018 gaan inzetten voor een belangrijk lokaal vraagstuk als het transformeren van leegstaand vastgoed. Een complex vraagstuk waarin ook de omgevingsvisies van gemeenten een prominente rol gaan spelen. Samen met tientallen experts, ondernemers, wetenschappers, bouwers en bestuurders hebben we gewerkt aan een receptenboek: Het Manifest Proef de Ruimte. Het is aan jullie om te koken, om de smaak van de aanpak van leegstand te pakken te krijgen. Aan alle lokale politici doe ik daarom de oproep: neem kennis van de handreikingen in dit receptenboek en put hieruit inspiratie voor uw lokale verkiezingsprogramma!

In het aanpakken van leegstand kies ik ervoor een krachtig doel te stellen en een open route uit te stippelen. Om zo tot een gezamenlijk resultaat te komen. Kort door de bocht: ‘doel x route = resultaat’. Een open houding brengt ons ver. Je gaat als provincie niet over de opgave maar je gaat die opgave aan mét elkaar, in samenspraak. Zo hebben we samen een belangrijke voedingsbodem gecreëerd voor innovatie in het bouwen aan Overijssel. Werkend aan één gemeenschappelijk doel: het aanpakken van leegstaand vastgoed. De komende tijd zal ik deze ingezette weg krachtig voortzetten om tot meer duurzame resultaten te komen. Door met creativiteit en een onverminderd open houding opgaven te blijven aanvliegen. Deze nieuwe manier van werken en besturen kan een voorbeeld zijn voor de lokale politici die met dezelfde vraagstukken worstelen. Daarmee wil ik hen graag kennis laten maken.

Op basis van het receptenboek ben ik van plan de komende periode een slag dieper te gaan. Ik zie deze waaier aan handreikingen dan ook als basis voor een Overijsselse vastgoedagenda. Een agenda waarin de noodzakelijke transitie nog nadrukkelijker naar voren zal komen in onze stedelijke en vastgoedopgaven. Zoals als circulair bouwen, de inclusieve en vitale stad, anders sturen en samenwerken, adaptief plannen, de stad in haar streek en de innovatie in het bouwen aan wonen.

Exemplaar van ‘Manifest Proef de Ruimte’ bestellen? Mail naar woonkeuken@overijssel.nl


MARKT

Over de auteur

Monique van Haaf

Gedeputeerde voor de portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving voor de provincie Overijssel