COLUMN / Bouwen met de buren

Door Paul Laudy , 28 september 2017

COLUMN / Bouwen met de buren

Dat participeren geen succesrecept is voor elk project, daar ben ik na al die jaren in de gemeenteraad en bijna vier jaar als stadsbestuurder wel van doordrongen. Een participatietraject wil lang niet altijd zeggen dat in the end iedereen blij en gelukkig is met de uitkomst. Toch ben ik blij dat wij als stadsbestuur zo hameren op participatie. Want plannen worden echt beter als je ze samen met de stad maakt. 

Met de nieuwe omgevingswet wordt participatie en goede informatie alleen nog maar belangrijker. De omgevingswet vraagt een grote (cultuur)verandering binnen gemeentes. Ook voor de bouwers, betrokkenen en ontwikkelaars komt er een grote verandering aan. Als de wet over een paar jaar een feit is, komt de verantwoordelijkheid voor die afstemming met de buurt nog meer te liggen bij marktpartijen. Dat vind ik best een spannende.

Nu al zie je dat bij een bouwplan niet elke bouwer goed in staat is de omgeving tijdig te laten aanhaken. Als overheid kan je daar wel naar vragen, maar ‘eisen’ stellen, dat is er niet bij. Terwijl juist voor een plan waarbij de buurt betrokken is de slagingskans veel groter is. Als er een transparant en duidelijk proces is opgezet, waarbij belanghebbenden betrokken zijn geweest en een rol hebben kunnen spelen, is dat voor een bestuurder veel beter in de gemeenteraad te verdedigen. Participatie is geen garantie voor succes, maar wel een belangrijke voorwaarde voor een beter plan.

De komende jaren zullen we nog pilots doen en oefenen, met de stad en met bouwers. Ik daag u uit om ervaringen te delen en te kijken hoe we die participatie en duidelijkheid voor de stad zo goed mogelijk vorm kunnen geven.
 


MARKT

Over de auteur

Paul Laudy

Wethouder Bouw en Openbare Ruimte Leiden