Gemeente Rotterdam staat open voor versnelling planontwikkeling door bouwers

Door Hessel Heins-Wunderle , 02 oktober 2017

Gemeente Rotterdam staat open voor versnelling planontwikkeling door bouwers

Gemeente Rotterdam staat zeer open voor private initiatieven van bouwers en ontwikkelaars om plancapaciteit in de gemeente Rotterdam te vergroten. Directeur Ruimtelijk-economische Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Ronald Prins zei dit tijdens het laatste Bouw- en infraoverleg tussen Bouwend Nederland en de gemeente Rotterdam op 20 september.

De gemeente Rotterdam is hard aan de slag om te werken aan meer plancapaciteit en versnelling van ontwikkelinitiatieven vanuit de markt. De gemeente kampt echter met een gebrek aan capaciteit om aan de marktvraag te voldoen, zie ook de uitlating van burgemeester Aboutaleb in het AD hierover.

Bouwend Nederland wil de gemeente graag helpen om tot meer plancapaciteit en versnelling van planontwikkeling te komen, door capaciteit vanuit de markt hiervoor beschikbaar te stellen. Samen met haar leden en ontwikkelaars wordt onderzocht of het mogelijk is om tot een pool van bedrijven te komen die de gemeente capaciteit kunnen aanbieden, met name voor complexere projecten. Hessel Heins-Wunderle hierover; "In de praktijk zijn er al enkele leden die op deze manier, met andere bouwers en ontwikkelaars gezamenlijk, de gemeente capaciteit bieden om ontwikkelingen van de grond te krijgen". Als het lukt om tot een pool van bedrijven te komen die de gemeente capaciteit voor planontwikkeling willen leveren gaat de gemeente Rotterdam graag met de bouwers en ontwikkelaars kijken waar deze pool het beste ingezet kan worden.

Meer weten: zie het verslag van het gemeentelijk bouw- en infraoverleg
Geïnteresseerd om deel uit te maken van de pool van bedrijven? Neem contact op met onderstaande.


WONINGMARKT

Over de auteur

H.J. (Hessel) Heins-Wunderle

Adviseur Bouwmarkt & Overheid