Mistig maar interessant bezoek Dijkverbetering Texel

Door Martin Huigen , 04 oktober 2017

Mistig maar interessant bezoek Dijkverbetering Texel

Op 28 en 29 september hebben leden van de Vakgroep Grondwerk een bezoek gebracht aan Texel om kennis te nemen van de werkzaamheden die samenhangen met de dijkverbetering op dit eiland. Een impressie.

Op donderdag 28 september in de namiddag zijn leden van de Vakgroep Grondwerk overgestoken naar het eiland Texel. Na van een eenvoudige doch voedzame maaltijd te hebben genoten, de onderlinge contacten te hebben aangehaald en van een goede nachtrust te hebben genoten, zijn de deelnemers afgereisd naar de kantoren van de combinatie Texel. Deze combinatie is een samenwerkingsverband van Boskalis en KWS die de werkzaamheden als D&C project uitvoert. Bart van Drunen, werkzaam bij Boskalis, verzorgde een boeiende uitzetting over dit project, dat in goede samenwerking met de opdrachtgever, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt uitgevoerd. Zo maken onder meer alle betrokken partijen gezamenlijk gebruik van dezelfde tijdelijke huisvesting en treffen zij elkaar tijdens de pauzes in dezelfde ruimte. Dit bevordert het samen vinden van oplossingen van de uitdagingen die zich iedere dag weer voordoen.

Met een touringcar werden vervolgens verschillende locaties in dit project bezocht. In de haven van Oudeschild is nader ingegaan op de wijze waarop de combinatie met de bewoners van het eiland om is gegaan en om gaat. Het uitleggen van wat men doet en het waarom draagt bij aan de acceptatie van de consequenties van de werkzaamheden voor de burgers en bedrijven.

De aanvoer van materiaal geschiedt over het water. Het lossen hiervan vindt plaats op een speciaal voor deze werkzaamheden ingerichte loskade. Het asfalt ter afdichting van de dijk wordt warm aangevoerd vanuit Amsterdam. Op afroep wordt vervolgens dit ter bestemde plaatse aangevoerd en door 2 graafmachines aangebracht en verwerkt. Een knap stukje vakmanschap als je ziet dat zo goed als altijd in 1 keer de juiste dikte wordt afgedicht.

Na de gezamenlijke lunch werd de terugtocht met de veerboot naar Den Helder aanvaard.Over de auteur

M.M.M. (Martin) Huigen

Secretaris Vakgroepen Grondwerk en Waterbouw, Sectie Infra Klein