COLUMN / Meer dan bouwen

Door Ger Jaarsma , 12 oktober 2017

COLUMN / Meer dan bouwen

Een krimpend woningaanbod dat niet aan de grote vraag kan voldoen en aanhoudende prijsstijgingen, met name in de steden en de Randstad-regio’s. Met die verontrustende conclusie vat de NVM vandaag de ontwikkelingen op de woningmarkt in het afgelopen kwartaal samen. Natuurlijk is het fijn voor consumenten in de ruimere woninggebieden dat de markt weer in de plus zit, maar met name in de grote steden komen woningzoekenden amper nog aan de bak.  

In het regeerakkoord lees ik dat de nieuwe regering over de volle breedte van de woningmarkt maatregelen neemt. Dat is een goede zaak, maar is het genoeg? De afgelopen periode hebben we meerdere malen aangedrongen om serieus werk te maken van de achterblijvende nieuwbouwopgave in Nederland. Dat betekent dat het kabinet een duidelijke regierol op zich neemt ten aanzien van de woningmarkt. Want regie is echt noodzakelijk voor een goede balans tussen koop en huur, voor de sociale en vrije huursector, voor starters en doorstromers, voor wonen in de stad en op het platteland, en om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders hun woonwensen kunnen realiseren en goed kunnen reizen tussen woning en werk.

Voor een goed functionerende en gezonde woningmarkt zijn maatwerk en doorstroming essentieel. Nieuwbouw is daar weliswaar een – belangrijk – onderdeel van, maar het is niet de enige remedie voor een beter werkende woningmarkt in Nederland. Samenhangende maatregelen die leiden tot een integrale oplossing zijn noodzakelijk. Allereerst is het verstandig om bij nieuwbouw diversiteit in acht te nemen. Woningen bestemd voor mensen in iedere levensfase, sociale en inkomensklasse en samenstelling van huishouden. Woningen die bovendien op de juiste locaties moeten worden gebouwd en duurzaam zijn.

Om meer evenwicht te krijgen in de huidige woningmarkt is het zaak de nieuwbouw af te stemmen op de al bestaande woningvoorraad. Zo is op sommige plaatsen de verhouding tussen koop en huur niet optimaal. En binnen de huursector is de verhouding tussen sociale en vrije huur niet altijd goed; vooral het middensegment vrije huur is nu ondervertegenwoordigd.

Om ervoor te zorgen dat onze stadscentra en grote steden niet dichtslibben en de prijzen daar niet de pan uit rijzen, is het belangrijk om ruimer te denken. Niet alleen de omliggende gemeenten moeten worden betrokken bij een zo goed mogelijke huisvesting, ook de infrastructuur naar en van de steden cq. de plekken waar het werk is, dient te worden verbeterd. Mobiliteit is essentieel voor een betere spreiding van wonen en werken (en recreëren, zeg ik er voor de volledigheid bij). Denk verder aan de juiste voorzieningen. En de keerzijde: heb oog voor en pleeg nuttige investeringen in krimpregio’s.

Dit alles zal leiden tot meer en betere doorstroming en daarmee tot een beter functionerende en evenwichtigere woningmarkt. Hier ligt een schone taak voor het nieuwe kabinet. De NVM werkt daar graag aan mee.
 


WONINGMARKT

Over de auteur

Ger Jaarsma

Voorzitter NVM