Zfactuur wordt UPconstruct

Door Joppe Duindam , 24 oktober 2017

Zfactuur wordt UPconstruct

Elektronisch factureren speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van administratieve lasten in de bouwsector. Binnen de bouwsector worden jaarlijks minimaal 18 miljoen facturen verstuurd.

Grote bouwbedrijven ontvangen en versturen per dag enkele honderden tot wel enkele duizenden facturen. Maar ook een kleiner bedrijf ontvangt wekelijks veel facturen van toeleveranciers, gespecialiseerde aannemers en zzp’ers. Hier valt qua handelingen en papier een substantiële besparing te realiseren valt. Daarom heeft Bouwend Nederland een ledenvoordeel met Zfactuur: het sectorbrede platform voor elektronisch factureren in de bouw en infra.

Unified Post

ZET solutions maakt deel uit van de Belgische UnifiedPost groep, een grote speler in de Benelux op het gebied van elektronische documentverwerking, betaalfuncties en e-identity oplossingen. Zfactuur gaat daarom verder als UPconstruct en de functionaliteit ervan wordt uitgebreid. Zo worden nu en in de nabije toekomst ook andere berichttypen ondersteund, zoals betalingsherinneringen met betaalfunctionaliteit, afleverberichten, pakbonnen, orderbonnen en werkopdrachten. Daarnaast is de dienstverlening zodanig verbreed dat alle facturen (papier, PDF en elektronisch), zowel inkomend (full service in) als uitgaand (full service out), via het platform verwerkt kunnen worden.

Wilt u elektronisch facturen uitwisselen met andere aangesloten partners, kijk dan op onze website voor meer informatie over het ledenvoordeel met Z factuur.


MARKT

Over de auteur

J.S.S. (Joppe) Duindam

Accountmanager