Uitnodiging ‘Basistraining Past Performance – GWW gemeente Oss

Door Dennis Mollet , 24 oktober 2017

Uitnodiging ‘Basistraining Past Performance – GWW gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Oss hecht veel waarde aan de relatie die zij heeft met lokale en regionale bedrijven uit de bouwen infrasector. Om nog professioneler en prettiger met u samen te werken, heeft zij enige tijd geleden besloten om bij civiel- en cultuurtechnische werken en diensten Past Performance toe te gaan passen. Middels deze brief nodigen wij uw organisatie uit om samen met de gemeente Oss deel te nemen aan de eendaagse Basistraining Past Performance – Prestatiemeten in de Praktijk. In deze brief leest u wat Past Performance inhoudt, wat het u en de gemeente oplevert en hoe jullie het samen in de praktijk kunnen brengen.

Wat is het?
Past Performance is een methode die ontwikkeld is om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de bouw- en infrasector verder te professionaliseren. Daarbij staat de kwaliteit van samenwerken centraal en wordt er gefocust op houding en gedrag. Uiteindelijk met als doel een prestatie te leveren waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn. Gedurende de uitvoering van een werk/project wordt de geleverde prestatie op een uniforme en opbouwende wijze wederzijds beoordeeld en besproken. De beoordelingen worden gepubliceerd in een landelijke database van het CROW (www.past-performance.nl) en kunnen gebruikt worden voor de selectie van partijen bij enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De database is alleen toegankelijk voor opdrachtgevende partijen.

Wat levert het u op?
 Meer kans om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen
 Minder faalkosten
 Betere samenwerking met opdrachtgevers
 Inzicht in wat opdrachtgevers van u vinden
 Voorkomen van frustraties in het bouwproces
 Ontwikkeling in communicatieve vaardigheden en bewustwording van houding en gedrag bij uw
medewerkers

Wat levert het de gemeente op? 
Objectief, transparant en rechtmatig aanbesteden 
Minder faalkosten 
Beter inzicht in de prestaties van opdrachtnemers en het vastleggen daarvan 
Betrouwbare opdrachtnemers 
Voorkomen van frustraties in het bouwproces 
Ontwikkeling in communicatieve vaardigheden en bewustwording van houding en gedrag bij onze medewerkers

Training
Ten behoeve van een succesvolle implementatie van Past Performance, alsmede een correct en uniform gebruik van het instrument, heeft Bouwmeesters, in samenwerking met CROW, een training ontwikkeld. De training is bedoeld voor medewerkers van zowel opdrachtgevende, als opdrachtnemende partijen, die in de uitvoering van werken en diensten met elkaar samenwerken. De gemeente Oss heeft inmiddels besloten deze training aan te bieden aan haar medewerkers (projectleiders, directievoerders en toezichthouders).
De gemeente zou het op prijs stellen als uw organisatie ook aan deze training deel zou willen nemen. Beter leren samenwerken doe je immers niet alleen! We hebben daarom 20 lokale en regionale aannemers benaderd waarmee gemeente Oss op regelmatige basis samenwerkt. In uw geval is de training bedoeld voor (hoofd)uitvoerders, projectleiders en eventueel bedrijfsleiders.

Locatie en kosten
De training duurt 1 dag en vindt plaats in locatie Van der Valk Nuland, Rijksweg 25, 5391 LN Nuland. De kosten bedragen € 495,- per persoon (excl. BTW) en zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie over de training verwijzen we u naar bijgevoegde brochure.

Data en contactpersoon U kunt uw medewerkers inschrijven voor één van de onderstaande groepen. Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk uw reactie in verband met de tijdige planning van de trainingen. Voor vragen en inschrijvingen kunt u terecht bij Ineke Bos van Bouwmeesters (T: 06-46395681; E: ineke@bouwmeesters.nu).

Er is nog ruimte in Groep 2: 16 november 2017


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid