KAM Infradag 2017 in teken van de KAM-functionaris 2.0 | 7 november 2017

Door Anne-Fokke de Vries , 24 oktober 2017

KAM Infradag 2017 in teken van de KAM-functionaris 2.0 | 7 november 2017

Op 7 november 2017 vindt de KAM Infradag 2017 plaats. Het doel van de KAM Infra Dag is de bedrijven te informeren over de belangrijkste lopende en komende ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu en de wijze waarop daar door de bedrijven effectief mee om kan worden gegaan. Ben jij als functionaris, coördinator of directie verantwoordelijk voor KAM binnen je bedrijf, kom dan naar de KAM Infradag 2017. Ook hogere veiligheidsdeskundigen zijn van harte welkom.

Het thema van dit jaar is: de KAM-functionaris 2.0 voor beleid, veiligheid en gezondheid. Is duurzaamheid hierbij een kans? De opzet van het programma wordt dit jaar aangepast om een nog betere inhoud te kunnen verzorgen. Zowel in de ochtend als de middag vinden na een plenaire sessie workshops plaats, zodat wij nog meer actualiteiten onder je aandacht kunnen brengen.

Plenaire sessies

 • DE KAM FUNCTIONARIS 2.0
  Het vakgebied KAM is voortdurend in beweging. Niet alleen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu, maar ook bedrijfsmatig. BAM Infra Nederland heeft een van de grootste KAM-afdelingen van Nederland. Haar doelstelling is om ook de beste en de leukste afdeling te zijn. Hoe krijgt zij dit voor elkaar? En hoe ziet zij de toekomst? Kommer den Uil, hoofd KAM van BAM Infra Nederland, geeft zijn visie. In een interactieve bijeenkomst gaat hij graag met de aanwezige KAM functionarissen het gesprek aan over de ontwikkelingen in het vakgebied en de wijze waarop hij hier met zijn team op inspeelt. De stappen die je moet nemen, de uitdagingen die je moet overwinnen en de competenties die nodig zijn om verbeteringen op het gebied van KAM door te voeren.
          
 • KAM & DUURZAAMHEID
  De quote is: Hoe "duurzaam GWW" ben jij als KAM functionaris in het bedrijf? Oftewel Duurzaam GWW over 1 ‘KAM’ geschoren. Een handtekening onder de Green Deal 2.0, Duurzaam GWW, wat betekent dit en wat zijn de gevolgen. De KAM 'er is letterlijk verantwoordelijk voor People, Planet en Profit. Ben je als KAM functionaris je daar bewust van en zo ja, hoe vertaal je dat naar de praktijk en hoe maak je het meetbaar. Je bedrijf heeft het zijn opdrachtgever beloofd tijdens de aanbesteding en dan? Al met al een plenaire sessie waar de aanwezigen op zoek gaan naar de verbinding tussen Duurzaamheid GWW, de KAM functionaris en de rest van de wereld.

Workshops

 • Veilig werken met veilige machines
  Tip voor de KAM functionaris. CE markering na modificatie!? Is dat wel mogelijk binnen dit kader.
  Veilig werken met een veilige machine is altijd het uitgangspunt!
     
 • PBM ’s
  Het alleen verstrekken van PBM ’s blijkt niet genoeg. De ‘handschoenenzaak’ is daarvan een voorbeeld alsook de juiste keuzesystematiek van PBM ’s. De nieuwe EU regelgeving voor PBM ’s en de rol van de KAM coördinator hierbij staat centraal.
           
 • Alcohol, drugs & medicijnen (ADM)
  Veel vaker dan gedacht gaan medewerkers onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het werk. Meestal is dit onbewust onveilig gedrag en zijn ze nog onder invloed van de vorige avond door restalcohol of restdrugs. Dit zijn geen problematische gebruikers, maar dit zijn medewerkers, zoals u die graag een paar glazen wijn of bier drinken. Aan u als KAM functionaris de vraag wat doet het met de veiligheid van de medewerkers op de werkvloer en met het kort verzuim?

  Een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer is onderdeel van de zorg voor het personeel. In deze workshop ervaart de KAM functionaris op een ludieke manier hoe u bewust veilig gedrag kunt bereiken. Tevens is er informatie de belangrijkste vraag waarom het voor iedereen prettig en noodzakelijk is als een onderneming een juridisch correct en praktisch ADM beleid heeft. Ook hoe u als KAM functionaris de eerste stappen kunnen zetten. De medewerkers gaan veiliger aan het werk. Een win-win situatie voor iedereen. Wat wilt u als KAM Functionaris nog meer?
           
 • Duurzame inzetbaarheid! SROI & KAM Beleid. Strijd of een kans?
  In de workshop wordt dieper ingegaan op de materie rondom Social Return On Investment [SROI]. Naast verheldering van de regelgeving komen er ook andere aspecten aan bod, zoals de plaats van SROI in de organisatie waar u als KAM functionaris werkt, de verantwoording en communicatie richting de gemeenten en overheid, “mis- en lukkingen”, de vertaalslag vanuit het bestek naar opdracht en is het een last of lust voor de KAM-functionaris.
               
 • Het (duurzame) Nieuwe Draaien. Ook KAM!?
  Vele projecten worden gegund op een EMVI met ‘een duurzame uitvoering’ als winnende score! Hoe vertaald de KAM functionaris dit naar zijn werkgebieden en welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar in de dagelijkse praktijk? Naast duurzame inzetbaarheid van mensen (zie andere workshop) is dat ook het verminderen van CO2 uitstoot en het duurzamer inzetten van materieel. Het Nieuwe Draaien is hiervoor een mogelijkheid die de KAM functionaris hierbij kan ondersteunen.
             
 • Veiligheid in het wegvak blijft aandachtspunt KAM!
  Bij wegwerkzaamheden vinden voortdurend ongevallen plaats en vaak zijn de gevolgen daarbij slachtoffers fataal. Voortschrijdend inzicht levert ons aanwijzingen over de wijze waarop we het risico kunnen beperken. Voorschriften, toegewezen verantwoordelijkheden en voorzieningen, ze helpen ons allemaal. Met een perfecte invulling van de KAM coördinatie ‘komt het allemaal dik voor mekaar’. Wat mag je toerekenen naar vakmanschap van betrokkenen? Wat is af te dekken met technische ingrepen? Wat verdiend extra aandacht? Wat voldoet aan wet, voldoet aan voorschriften, is veilig?

  Aan de hand van ervaringen en actuele vraagstellingen zoeken wij naar de praktische vorm die nodig is om wegwerkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren en de taak van KAM coördinator daarin effectief te kunnen verrichten.

Aanmelden

De eigen bijdrage in de kosten van deelname is vastgesteld op € 75,- (excl. BTW) per deelnemer. Hierin zijn de stukken die op de KAM Infra Dag worden gepresenteerd inbegrepen, evenals de verzorging van de inwendige mens. De factuur zal na de deelname worden toegezonden. U kunt zich voor deze dag aanmelden via evenementen@bouwendnederland.nl voor 21 oktober 2017.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

Over de auteur

A.F.J. (Annefokke) de Vries

Beleidsmedewerker