Vergunningsvrij (verbouwen): wanneer wel en wanneer niet?

Door Redactie, 25 oktober 2017

Vergunningsvrij (verbouwen): wanneer wel en wanneer niet?

Onder leiding van Erik Schot, expert en directeur van Plangarant, verdiepten leden van de afdeling Midden-Holland zich op 18 oktober in de regelgeving en mogelijkheden omtrent vergunningsvrij (ver)bouwen.

Hoewel de regelgeving strikter is geworden sinds 2014 is er sindsdien meer vergunningsvrij mogelijk dan men vaak in eerste instantie zelf denkt.

Hoofdgebouw, achtererfgebied, bestemmingsplan?
Om zelf te kunnen bepalen of iets vergunningsvrij mogelijk is nam Erik de deelnemers eerst mee in een reeks begrippen en definities. Om vervolgens in een reeks van opeenvolgende stappen steeds verder tot een gefundeerde conclusie te kunnen komen of een vergunning vereist is of niet. Wanneer is bijvoorbeeld iets op een perceel een hoofdgebouw en wanneer een bijgebouw? En hoe wordt dat bepaalt? En wat is vervolgens de voorgevel? Hoe bepaal je vervolgens het achtererfgebied en het voorerfgebied op een perceel en wat betekent dat voor een eventuele vergunningsplicht? Gaat het om nieuwbouw of verbouw? Wat zegt het bestemmingsplan over het perceel waarop je opdrachtgever iets gerealiseerd wilt zien? Welke handige combinaties binnen hetzelfde project kun je maken tussen vergunningsvrije delen en delen met een vergunningsplicht?

Niet altijd alles zwart/wit
Met allerlei voorbeelden gaf Erik aan dat ondanks heldere definities en regelgeving niet altijd alles zwart/wit is. Zijn advies is om in het geval van een ‘grijs gebied’ altijd het gesprek met de Gemeente zodanig voor te bereiden dat jij duidelijk kunt aangeven hoe jij denkt dat het zit.
Je neemt als aannemer een groot risico als je je onderzoeksplicht naar wel/geen vergunning niet zorgvuldig doet. Zeker als het bijvoorbeeld om een opdracht gaat waar je meerdere woningen van hetzelfde type oplevert.

De deelnemers sloten na 90 minuten verdieping in het thema met meer kennis aan bij de gebruikelijke borrel nadien.

Meer info is te vinden via:
Erik Schot, Plan Garant
www.plangarant.nl

http://vergunningvrij-bouwen.nl/

De afdeling Midden-Holland organiseert regelmatig dit soort goed bezochte themabijeenkomsten voor haar leden. Met Bouwmensen Hoofddorp als gastheer. Steeds van 16:00-18:00u, dus kort en krachtig. Kennisdeling en – verdieping staan daarbij centraal.

De volgende bijeenkomst is op 13 december met als thema: benchmark.