Verlaagd btw tarief voor schilderen en stukadoren woningen

Door I. (Ingeborg) Streng , 02 november 2017

Verlaagd btw tarief voor schilderen en stukadoren woningen

 Voor het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het jaar van eerste ingebruikneming geldt het verlaagde btw tarief, nu 6%. Omdat er enige onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het verlaagde tarief voor schilderen en stukadoren door bouwbedrijven een korte toelichting.

Het verlaagde tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen. Omdat de aard van de werkzaamheden beslissend is geldt het verlaagde tarief niet alleen voor schilders en stukadoors, maar ook voor bouwbedrijven en aannemers. Onder schilderen wordt verstaan het verwerken en aanbrengen van een verf- of schildersysteem. Onder stucwerk wordt verstaan het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag.

Het verlaagde tarief geldt alleen voor woningen ouder dan twee jaar. Onder woningen worden onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren verstaan. De belastingdienst baseert zich bij verificatie van het verlaagde tarief op bestaande registratiesystemen. Alleen bij twijfel over de ouderdom kan het noodzakelijk zijn om een verklaring over de ouderdom door de opdrachtgever te laten tekenen.

Als schilder- of stukadoorswerkzaamheden deel uitmaken van een bepaald aannemingswerk mogen die werkzaamheden voor de tarieftoepassing worden afgesplitst van het overige werk. Omdat die afsplitsing te zien moet zijn op de door de aannemer uitgereikte offerte en de factuur, dienen de schilder- en stukadoorswerkzaamheden op de factuur afzonderlijk tegen het verlaagde btw tarief in rekening te worden gebracht.

Als schilder- of stukadoorswerkzaamheden in onderaanneming worden verricht, is het verlaagde tarief van zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Wiersma, btw specialist de Jong & Laan, telefoonnummer 050-3166966, hans.wiersma@jonglaan.nl.Over de auteur

I. (Ingeborg) Streng