Energietransitie vereist integrale gebiedsaanpak

Door Helen Visser , 13 november 2017

Energietransitie vereist integrale gebiedsaanpak

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen is behoefte aan oplossingen en aanpakken die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Dit vraagt lokaal maatwerk en een integrale aanpak waarbij ingezet wordt op duurzame opwek en besparing van energie. Gemeenten, netbeheerders en bouwbedrijven zijn hierin onmisbare schakels. Zij moeten samen met bewoners aan de slag met de lokale opgaven. Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Netbeheer Nederland voegen nu de daad bij het woord. De gezamenlijk uitgebrachte position paper Energietransitie gebouwde omgeving brengt in kaart wat hiervoor nodig is.

Klik hier voor de position paper Energietransitie gebouwde omgeving »

In de energietransitie is de verduurzaming van de gebouwde omgeving één van de grootste uitdagingen.1 Het gaat om de combinatie van de overstap naar een duurzame energievoorziening en een grote energiebesparingsopgave. Het doel van alle ondertekenaars van het SER Energieakkoord is een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Deze transitie vereist keuzes.

Integrale aanpak

De grootste keuze speelt rond het uitfaseren van aardgasgebruik voor gebouwverwarming, warm tapwater en koken. Het alternatief voor aardgas is afhankelijk van diverse factoren en bepaalt tegelijkertijd de minimale energetische kwaliteit die nodig is voor alle gebouwen in dat gebied. Het uitfaseren van aardgas is regionaal maatwerk. Dit maatwerk is afhankelijk van vele factoren, zoals de kenmerken van de bestaande gebouwenvoorraad, bevolkingssamenstelling, houding en interesse bij gebouw-eigenaren voor energetische maatregelen, energie infrastructuur, beschikbare duurzame energiebronnen en de financiële ruimte en mogelijkheden. Al deze factoren houden met elkaar verband en moeten worden meegenomen in een integrale, gebiedsgerichte aanpak.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid