Hoe gebruiken we onze grond nóg beter?

Door Redactie, 17 november 2017

Hoe gebruiken we onze grond nóg beter?

Grond is schaars in ons land. Nu de economie steeds meer op stoom komt en steeds meer mensen veelal op dezelfde locaties willen wonen, werken en leven, neemt de druk op de grond steeds meer toe. De vraag over op basis van welke argumenten grond wordt toegewezen en de snelheid waarmee dat gebeurt, wordt daarom steeds belangrijker.

Veel partijen, waaronder Bouwend Nederland, zien ruimte om versnelling en flexibilisering in het grondbeleid aan te brengen. De vraag is echter hoe? En is hier ook een rol voor de nieuwe minister weggelegd? Bouwend Nederland heeft de Argumentenfabriek gevraagd dit te onderzoeken.

Het toewijzen van grond moet bovenal zorgvuldig gebeuren. Met oog voor uiteenlopende belangen, maar ook snel en soepel zodat gevraagde nieuwe woningen in tempo kunnen verrijzen en nodige infrastructuur kan worden aangelegd. Bouwend Nederland wil de besluitvorming over het toewijzen van gronden verbeteren, met name voor de woningbouw. Daarvoor is het nodig dat er een gezamenlijk beeld ontwikkeld wordt van hoe grondbeleid en –toewijzing is georganiseerd. Wie heeft er verantwoordelijkheid en welke procedures worden doorlopen?

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch gedeelte en denksessies met diverse betrokkenen en wordt naar verwachting in maart 2018 afgerond. Nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen.


WONINGMARKT