Ruime opkomst op ledenbijeenkomst Vakgroep Grondwerk

Door Martin Huigen , 23 november 2017

Ruime opkomst op ledenbijeenkomst Vakgroep Grondwerk

Op 22 november 2017 heeft in Esbeek de najaarsvergadering van de vakgroep Grondwerk plaatsgevonden. Meer dan de helft van de lidbedrijven waren vertegenwoordigd en dat zorgde mede voor een boeiende vergadering. De voorzitter de heer Harry Verboon leidde de vergadering op een effectieve wijze waardoor ieder die het woord wilde voeren kort in de gelegenheid werd gesteld zijn zegje te doen. Ook bestuurslid Teus de Wit was aanwezig. Hij deed kort verslag van een aantal zaken die in het bestuur van Bouwend Nederland aan de orde zijn.

Na afloop van de vergadering gaven drie inleiders een kort presentatie. Michael Schroen van Infra consult gaf een introductie op het door dit bedrijf ontwikkelde softwarepakket waarmee sectorbreed vraag en aanbod van grondstoffen als zand en klei in beeld kan worden gebracht. Kernpunt is dat uit wordt gegaan van de locatie waarop de grondstoffen ter beschikking zijn en alleen die zaken worden getoond die qua transportafstand voor mogelijke afnemers aantrekkelijk kan zijn.

Niek Verkade van Valq verzorgde een korte introductie op de ontwikkelde training waarin uitvoerder, werkvoorbereider en projectmanagement gezamenlijk tot een beter rendement van een project kunnen komen.

Algemeen directeur Fries Heinis nam de aanwezigen mee in de wijze waarop Bouwend Nederland de lobbyactiviteiten hebben ingericht. In dit verband wees hij op de lobby bij de totstandkoming van het regeerakkoord en wat in het kader van de nadere uitwerking aan de orde is . Ook ging hij in op de activiteiten in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.


INFRAMARKT

Over de auteur

M.M.M. (Martin) Huigen

Secretaris Vakgroepen Grondwerk en Waterbouw, Sectie Infra Klein