Ledenvergdering afdeling Midden Holland op 21 november | Terugblik

Door Redactie, 28 november 2017

Ledenvergdering afdeling Midden Holland op 21 november | Terugblik

Op 21 november organiseerde het bestuur van de afdeling Midden-Holland een ledenbijeenkomst. De leden werden ontvangen in het prachtige paviljoen Vork en Mes in Hoofddorp, waar ook op 21 maart de eerste ledenvergadering plaats vond.

Na de opening nam het bestuur de leden mee in een terugblik op de afgelopen eerste periode sinds de oprichting van deze nieuwe geïntegreerde afdeling van Bouwend Nederland.
Daaruit bleek dat er niet stil is gezeten. Naast de gebruikelijke bestuursvergaderingen sprongen vooral de tot nu toe zeven themabijeenkomsten er positief uit.
Deze hebben het kenmerk dat aan het einde van een werkdag in 90 minuten een relevant aandachtsgebied verder uitgediept of toegelicht wordt door een specialist gevolgd door een korte borrel. Deze themabijeenkomsten werden goed bezocht en gewaardeerd en zullen daarom in 2018 voortgezet worden. Het bestuur ontvangt graag suggesties voor onderwerpen vanuit de leden.

Binnen een vooruitblik naar 2018 gaf het bestuur ook aan dat een verdere ontwikkeling van ledenbetrokkenheid en belangenbehartiging/lobby speerpunten zullen zijn.
Bouwend Nederland beleidsadviseur, Ruben Heezen, lichtte met een korte presentatie de (regionale) inspanningen van Bouwend Nederland op het gebied van de gemeenteraadsverkiezingen toe. Hij zal op dit onderwerp bij eerstvolgende bestuursvergadering aansluiten.

Als gastspreker nam vervolgens Arjan Jans, senior bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs het woord over. In zijn presentatie over financieren en sturen van een onderneming nam hij de leden mee in de mogelijkheden van vandaag de dag.

De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel.