Veiligheid is topprioriteit

Door Charles Verheyen , 01 december 2017

Veiligheid is topprioriteit

“Veiligheid is de topprioriteit van al onze bedrijven. Ik ken géén ondernemer die de veiligheid van zijn mensen niet belangrijk vindt.” Maxime Verhagen reageert op het artikel van vakblad Cobouw.nl, waarin de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt dat de bouw meer kan doen met hun adviezen.

Bouwend Nederland heeft eerder dit jaar een Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid opgericht. De taskforce, bestaande uit ondernemers in de bouw en infra, heeft direct de ambitie neergelegd: 0 dodelijke ongevallen per jaar. “Het signaal van de Onderzoeksraad nemen we mee in onze aanpak voor 2018. Er is al heel veel in gang gezet. Op alle mogelijke manieren willen we de veiligheid verhogen, dus we omarmen alle adviezen die daaraan bijdragen.”

“Elke bouwplaats is een dynamische, steeds veranderende omgeving met grote, zware materialen en machines. Werkgevers, werknemers en iedereen die op de bouwplaats rondloopt, moet nog scherper bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, op elk moment. Beperkt risicobesef, in combinatie met onverwachte situaties leiden tot ongevallen. Dat moet anders en daar werken we aan. Iedereen moet aan het einde van de dag weer gezond naar huis en iedereen moet straks fit met pensioen.”

Iedereen moet bewust veilig zijn

“Het signaal van de Onderzoeksraad is verontrustend. Veiligheid heeft onze absolute aandacht. Als vereniging los je dit echter niet makkelijk op. Op bedrijfsniveau zien we al veel goede voorbeelden van doorlopende campagnes. We hebben aanvullend daarop een vaste dag, namelijk elke derde vrijdag in maart, geprikt waarop we met álle partijen op de bouwplaats bewust stilstaan bij elkaars veiligheid. Dat doen we met leveranciers, installateurs, inspectie én opdrachtgevers. Want de veiligheid in de bouw begint al bij de opdrachtgevers. Veiligheid zou een essentieel onderdeel moeten zijn bij de aanbesteding, voor alle participanten en het zou geen concurrerend onderdeel moeten zijn. Gelukkig zien we wel steeds meer professionele opdrachtgevers vragen om een VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)."


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID IN DE ONTWERPFASE CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Over de auteur

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid en arbeidsomstandigheden